תשלום מסים ביבוא דוגמאות ללא תמורה – האם לא מדובר בכפל מס?

הנחיה חדשה של רשות המסים קובעת כי במקרים של יבוא דוגמאות ללא תמורה, יש להעריך את הטובין בהתאם לשיטות ההערכה האלטרנטיביות. ייתכן ויישומה יביא לתשלום מס ביתר, שכן היבואן משלם מסי יבוא על הטובין הרגילים, שמחירם מגלם גם את מחיר הדוגמאות


00:00 ,27.03.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

הנחיה חדשה של רשות המסים קובעת כי במקרים של יבוא דוגמאות ללא תמורה, יש להעריך את הטובין בהתאם לשיטות ההערכה האלטרנטיביות. ייתכן ויישומה יביא לתשלום מס ביתר, שכן היבואן משלם מסי יבוא על הטובין הרגילים, שמחירם מגלם גם את מחיר הדוגמאות
 

לאחרונה (ביום 24.2.08) ניתנה פורסמה באתר האינטרנט של רשות המכס הנחייה בעניין יבוא של דוגמאות ללא תמורה. כפי שמצוין בהנחיה "במסגרת פעילותם המסחרית, ישנם יבואנים המייבאים לעתים משלוחים שלמים של דוגמאות. לעיתים הדוגמאות ניתנות ללא תמורה על ידי הספק. במקרים אלו, על מסמכי היבוא שמציג היבואן מצוין כי הטובין ניתנים ללא תמורה כספית ("value for customs","no charge" וכו'), זאת לצד ערך כספי המצוין לעיתים על גבי המסמכים, ערך שנקבע על ידי הספק, למרות שהטובין ניתנים ללא תמורה".
 
ההנחיה מסתמכת על סעיף 132 (א) לפקודת המכס ועל חוות דעת 1.1 של הוועדה הטכנית שהוקמה במסגרת הסכם GATT בעניין הערכת טובין, וקובעת כי במקרים של יבוא דוגמאות ללא תמורה, יש להעריך את הטובין בהתאם לשיטות ההערכה האלטרנטיביות, בהתאם לסעיף 130 (2-7) לפקודת המכס, ולא לפי הערך הנקוב במסמכי היבוא, אותם מגיש היבואן, גם אם ערך כזה מצוין על גבי המסמכים.
 
אלא שנראה כי ההנחיה מציגה תמונה חלקית של סוגיית הדוגמאות ומתעלמת ממציאות מסחרית רווחת שבה הספק מעניק לרוכש דוגמאות "ללא תמורה", כאשר מחירם מגולם למעשה בתשלום עבור הטובין ה"רגילים", שאינם דוגמאות. יישומה של הנחיית רשות המכס שהובאה לעיל, יביא לתשלום מס ביתר, שכן היבואן משלם מסי יבוא על הטובין הרגילים, שמחירם מגלם גם את מחיר הדוגמאות.
 
מה שמעניין לא פחות הוא שזו היתה גם עמדת רשות המכס. במכתב שהוצא בשנת 2001 על ידי מר מאיר הורוביץ, מי שכיהן כממונה על מחלקת המחירים,  צוין, ביחס לדוגמיות קוסמטיקה, כי אף שהדוגמאות / טסטרים יובאו ללא תמורה, הרי שאין ספק (כך במקור!) כי מחירם כלול בערך הטובין שבאותו משלוח מדובר למעשה בהנחה. עוד קבע אותו מכתב כי על מנת לוודא שמדובר אכן בדוגמיות, יש לבדוק האם מצוין על גביהן שהם אינן למכירה או שהן דוגמיות / טסטרים, ויש לזהותם זיהוי מוחלט ככאלו.
 
אכן, מניסיון העבר אנו יודעים שרשות המכס פעלה בהתאם למכתב הנ"ל. אכן, היה צריך להניח את דעתה של רשות המכס כי מדובר בהסדר שבין הספק לרוכש בדבר מתן דוגמיות כחלק מיעדי הרכישה השנתיים / רב שנתיים, אבל העניין עבד. חששה של רשות המכס בדבר הבאת משלוחים שלמים כ"דוגמאות" מתוך רצון להתחמק מתשלום מס הוא ברור, והד לכך עולה מדברי ההנחיה החדשה ("ישנם יבואנים המייבאים לעתים משלוחים שלמים של דוגמאות"), אלא שלא ניתן לנהל מדיניות שלימה של מסוי על פי חשש מרמאים. אם לרמאים חיישינן, מדוע שלא נבטל לגמרי את כל ההסתמכות על ערך העיסקה ונחזור לשיטת המחיר המקובל? ההנחיה החדשה גורפת מדי, מתייחס לכל סוגיית הדוגמאות כמקשה אחת, ונראה שהיא מתעלמת ממציאות מסחרית קיימת.
 
אז מהי עמדתה העדכנית של רשות המכס על מכתבו של מר הורוביץ? האם הרשות סבורה שהוא אינו נכון? האם היא מבטלת אותו? האם כאשר נציג לרשות המכס הסכם / מכתב המציין כי היבואן זכאי ל - 10% דוגמאות ללא תמורה מיעדי אותה שנה רשות המכס תדרוש מס על דוגמאות אלו? נמתין להבהרות מהרשות.
 
* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.
 
עו"ד גיל נדל עוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט:  www.nadel-law.co.il.
 
מידע על ספרים מפרי עטו של עו"ד גיל נדל ניתן למצוא באתר האינטרנט: www.tradelibrary.co.il