בית המשפט: נדחתה תביעה של חברת שילוח בינלאומי שלא קיימה תנאי הפוליסה

בית המשפט דחה תביעה של חברת שילוח בינלאומי נגד מבטחת אחריות מקצועית מאחר וחברת השילוח הבינלאומי לא קיימה את תנאי הפוליסה. קבע כי לא מסרה הודעה לחברת הביטוח על המקרה בתקופת הביטוח


13:52 ,20.11.2019 מאת: עו״ד רועי גלעד

לאחרונה ניתן פסק דין בבית המשפט השלום בתל אביב במסגרתו דחה בית המשפט תביעה של חברת שילוח בינלאומי נגד חברת ביטוח שביטחה את חברת השילוח בביטוח אחריות מקצועית מאחר וחברת השילוח לא קיימה את תנאי הפוליסה.

 

התוצאה של פסק הדין מדגישה את החשיבות שיש לייחס להתנהלות של חברות השילוח הבינלאומי מול המבטחים בזמן אמת במקרים של נזק וכדומה כדי לקבל כיסוי ביטוחי. פוליסת ביטוח אחריות מקצועית כוללת חריגים שונים המסייגים את הכיסוי הביטוחי וחשוב לדעת מהם החריגים שאינם מכוסים וכיצד יש לנהוג במקרה של תביעה כדי להבטיח כיסוי ביטוחי מיטבי.    

 

במקרה הנדון מדובר בתביעה שהגישה חברת שילוח בינלאומי נגד חברת ביטוח לשיפוי בגין תשלומים שחברת השילוח שילמה עקב תביעה שהוגשה נגדה על ידי לקוח בחו״ל. לטענת חברת השילוח הבינלאומי חברת הביטוח ביטחה אותה בביטוח אחריות מקצועית במועדים הרלבנטיים ולכן מגיע לה שיפוי.

 

פוליסת ביטוח האחריות של המשלח הבינלאומי הייתה מסוג Claims Made Basis, היינו, פוליסה על בסיס תביעה. פוליסה מסוג זה נפוצה בביטוחי אחריות מקצועית של נותני שירותים. משמעות הדבר היא שאחד התנאים לכיסוי ביטוחי הוא מתן הודעה על ידי המבוטח לחברת הביטוח בתוך תקופת הכיסוי הביטוחי על קבלת דרישה או תביעה מצד ג' הנוגעת לאחריותו המקצועית של המבוטח.   

 

במקרה הנדון עלתה השאלה האם די בכך שצד ג׳ שלח דרישה או תביעה למבוטח (חברת השילוח) בתוך תקופת הביטוח כדי שיהיה לחברת השילוח כיסוי ביטוחי או שגם קיימת חובה על המבוטח (חברת השילוח) להודיע לחברת הביטוח על קבלת אותה דרישה או תביעה מצד ג׳ במהלך תקופת הביטוח - כתנאי לכיסוי ביטוחי.

 

 חברת השילוח הבינלאומי אמנם הוכיחה בבית המשפט כי קיבלה דרישה מהלקוח בתקופת הביטוח אך לא עלה בידה להוכיח כי היא הודיעה על כך לחברת הביטוח בתוך תקופת הכיסוי הביטוחי.

 

בית המשפט בחן את הוראות הפוליסה על פי ההלכות המשפטיות בסוגיה זו והגיע למסקנה כי מאחר וחברת השילוח הבינלאומי לא הוכיחה כי מסרה הודעה לחברת הביטוח על המקרה בתקופת הביטוח- לא התקיים התנאי הבסיסי לקיום חבות ביטוחית ולפיכך, דחה את התביעה.

 

אחת המסקנות החשובות העולות מפסק הדין היא שכאשר חברות שילוח בינלאומי רוכשות ביטוח אחריות מקצועית חשוב לבדוק מה כולל הכיסוי הביטוחי, מהם החריגים לכיסוי הביטוחי, כיצד יש לנהוג במקרה של קבלת דרישה או תביעה מצד ג', וכיוצא באלה. הדברים נכונים גם במקרה של מעבר מחברת ביטוח אחת לשנייה, יש לוודא שלא נוצר וואקום וכי נשמר רצף ביטוחי.

 

ת.א. 35563-08-15 בבית המשפט השלום בתל אביב. התובעת- חברת השילוח יוצגה על ידי עו״ד חיים קליר, הנתבעת- חברת הביטוח יוצגה על ידי עו״ד אורי אשר. 

 

כל המידע המוצג על ידינו הנו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית.