חוק שאכן מקדם תחרות

חוק קידום התחרות בענף המזון שם בפני רשתות וקמעונאים גדולים שורה של איסורים, שעבירה עליהם דינה מאסר בפועל. סוף סוף יוצא הצרכן נשכר. סקירה


00:00 ,28.01.2013 מאת: עו"ד גיל נדל, גלעד פז

לאחרונה פרסמה הממשלה את תזכיר חוק קידום התחרות בענף המזון התשע"ג-2012. הצעת החוק הינה פועל יוצא של המלצות ועדת טרכטנברג ותכליתה לתרום לקידום התחרות באחד הענפים המשפיעים ביותר על כיסו של הצרכן הישראלי.

תזכיר זה מבקש לקדם את התחרות בענף המזון בעיקר בהקשר של דיני ההגבלים העסקיים.

החוק החדש טומן בחובו מספר איסורים שסנקציה פלילית בצידם, ואשר נועדו למנוע מקמעונאים בתחום לפעול בדרכים שונות, הן על מנת לנתב את הצרכנים הישראלים לרכוש מוצרי מזון דווקא מתוצרתם של יצרנים מסוימים, והן על מנת להשפיע על רמות המחירים בשוק.

לדוגמא, נאסר על קמעונאי להתערב מול ספק בעניין המחיר לצרכן אותו גובה קמעונאי אחר. בכך מבקשת הצעת החוק לאסור מצב שבמסגרתו תתערב רשת מזון גדולה, שהיא בעלת כוח והשפעה גדולים, במחיר לצרכן אותו תגבה רשת מזון קטנה עבור מוצרים שמייצר יצרן מסוים המוכר בשתי הרשתות.

איסור נוסף נוגע לכך שספקים (יצרני מזון) לא יוכלו לעסוק בסידור המוצרים על המדפים בחנות קמעונאית זו או אחרת.בכך מבקשת הצעת החוק למנוע מצב שנציגיו של יצרן מזון גדול יסדרו את מוצריהם על מדפיה של רשת מזון כלשהיא, קטנה או גדולה, ובאמצעות סידור זה "יבליטו" את מוצריהם ו"יצניעו" את מוצריהם של המתחרים.

ספקים גדולים, שמחזור המכירות שלהם לקמעונאים עולה על 200 מיליון בשנה, יהיו כפופים למגבלות נוספות בנשוא הקצאת שטחי מכירה למוצר אותו מספק אותו ספק, רכישת מוצרים מספקים אחרים על ידי אותו קמעונאי. בנוסף, קמעונאיים גדולים, שמחזיקים לפחות בשלוש חנויות ומחזור המכירות שלהם עולה על 250 מיליון שקל בשנה, יהיו חייבים לקבל אישור מהממונה על ההגבלים העסקיים לפתיחת חנות נוספת באיזור ביקוש.

עבירה על איסורים אלה מהווה עבירה פלילית, שדינה הינו עד שלוש שנות מאסר.

הצעת החוק החדשה נועדה, הלכה למעשה, לתת לממונה על ההגבלים העסקיים כלי אכיפה, שיאפשרו לו לרסן את השחקנים הגדולים בענף המזון. בנוסף, החוק החדש יחייב את הקמעונאים לפרסם מחירים בצורה פומבית יותר משהיתה בעבר, על מנת לאפשר השוואת מחירים.

 


* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

 

* עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט:www.nadel-law.co.il