מתחת לנקודת הקיפאון

בית משפט הבחין בין אחריותו של סוכן מכס לבין אחריותם של מוביל יבשתי וסוכן אונייה בבואו לפסוק באחריות של מי מהם בגין מטען שניזוק


00:00 ,16.05.2012 מאת: עו"ד גיל נדל, ליאור מנשרוף

יצואן ישראלי של פירות וירקות שלח מטען עמוס בפלפלים לחו"ל. במהלך ההובלה צנחה טמפרטורת המטען וכתוצאה מכך חלק מהפלפלים קפאו וניזוקו.

בתביעה שהגיש היצואן נגד חברת שילוח/סוכן מכס, המוביל היבשתי וסוכן האונייה הוא טען שסוכם בינו לבין סוכן המכס/המשלח והמוביל היבשתי שעליהן לוודא טמפרטורה של 8 מעלות לאורך כל המסע, והתחייבות זו הופרה.

ביחס לסוכן המכס, טען היצואן כי זה הפר את חובתו ליידע את יתר גורמי ההובלה בדבר החובה לשמירת הטמפרטורה.

סוכן המכס טען בכתב ההגנה שהוא אינו אחראי לנזק, משום שלא היתה לו שליטה על המטען. טיפולו, טען, הסתכם בתיאום בין הגורמים השונים ובהעברת מסמכים.

שאר הגורמים טענו שיתכן בהחלט שהמטען הגיע לנמל כבר כשהיה קפוא ולכן אין להטיל עליהן אחריות.

השופט רחל קרלינסקי מבית משפט השלום בכפר סבא קבעה שהוכח שהנזק למטען (הקיפאון) אירע לאחר ההובלה לנמל, בעת שהמטען שהה בנמל, לפני היצוא.

ביחס לסוכן המכס נקבעה שאין הצדקה להטיל עליו אחריות נרחבת למצב המטען, שעה שזה לא היה בחזקתו. אחריותו, נקבע, מסתכמת בפעולות המכס הקשורות ביצוא. מן העדויות הוכח, שסוכן המכס יידע היטב את יתר הגורמים בשרשרת אודות החשיבות בשמירה על הטמפרטורה, ולכן הוא לא התרשל והתביעה נגדו נדחתה.

עוד נקבע, שרוב האחריות לנזק רובצת על המוביל היבשתי, משום שהוכח שהנהג לא בדק את הטמפרטורה במהלך כל שלבי ההובלה. אם היה בודק, נקבע, היה יכול למנוע את הנזק. זאת למרות שהנהג היה מודע היטב לחשיבות בשמירה על הטמפרטורה. לכן, חויב המוביל היבשתי באחריות ל-60% מן הנזק, בתוספת שכר טרחת עו"ד בסך 20 אלף שקל.

בית המשפט הטיל אחריות של 40% מן הנזק על סוכן האונייה, בתוספת תשלום שכר טרחת עו"ד בסך 8,000 שקל, משום שבשלב מסוים, לאחר הגעת המטען לנמל, היה המטען בשליטתו וזה לא עשה די על מנת לוודא שנשמרה הטמפרטורה.

בסופו של דבר, קבע בית המשפט שהנזק ליצואן מוערך בכ-115 אלף שקל, שוויו של מטען הפלפלים שניזוק, בניכוי הסכום שהתקבל ממכירת חלקו שניצל.

 

________________________

 

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

 

* עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט:www.nadel-law.co.il