בית המשפט האריך בשבועיים את צו הקפאת הליכים לחברת אגרקסקו

בית המשפט האריך את הצו עד 20 ליולי. השופטת אלשיך מתחה ביקורת על התנהלות המדינה, הבנקים וארגון המגדלים בפרשה. בתוך כך, ארקו החזקות הגישה הבוקר הצעה להעמדת מימון ביניים לאגרקסקו במטרה לגבש הצעת רכישה ותוכנית הבראה


00:00 ,05.07.2011 מאת: מערכת פורט2פורט

שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב ורדה אלשיך נעתרה לבקשה והאריכה את צו הקפאת ההליכים של חברת אגרקסקו עד לתאריך 20 ליולי 2011 - אז ייערך דיון נוסף בפניה. כך הוחלט בדיון שנערך הבוקר. כזכור, ביום חמישי שעבר הוציאה שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב צו להקפאת ההליכים המשפטיים נגד אגרקסקו לפי בקשת החברה שהיה בתוקף עד היום.

במסגרת זו הורתה הבוקר השופטת אלשיך למדינה להעביר סך של 500 אלף אירו, לבנקים להעביר 500 אלף אירו - כל בנק לפי חלקו היחסי, לחברת תנובה להעביר סך של 350 אלף אירו. ואילו העובדים, על ידי המשך עבודה בתקופה שנקבעה, יתרמו תרומה עקיפה סך של כ-400 אלף אירו. הסכומים הללו יחשבו כהוצאות פירוק ראשונות לצורך החזר, אם וכאשר יתקבלו כספים ממכירת החברה ופעילותה, או בכל דרך אחרת.

השופטת קבעה כי על הנאמן לערוך הפעלה הפעלה בעלויות מינימליות אפשריות, לרבות צעדים מידיים של התייעלות הכוללים היפטרות מהירה מנכסים מכבידים וכן פיטורי עובדים שאינם נחוצים.

כבוד השופטת אלשיך הטילה איסור מוחלט על הנאמן לשלם חובות עבר כלשהם למגדלים, אך במקביל התירה לו לפרסם מיידית וללא כל דיחוי מודעה להציע הצעות לרכישת החברה, בכל הדרכים שימצא לנכון.

השופטת אלשיך הציגה בהחלטתה הבוקר שלוש תהיות. הראשונה, כנגד המדינה, על כך שברוב רובן של הקפאות הליכים מתבקשים בעלי המניות להשיא תרומה של ממש מנכסיהם האישיים ואילו במקרה הזה, המדינה מסרבת אף להזרים מימון במעמד של הוצאות פירוק. "אני מודה ומתוודה כי לא שמעתי כל הסבר הגיוני לסיבות שיניחו את הדעת. על כן אף לא ירדתי לסוף גישתה זו של המדינה ולדרך התנהלותה".

התמיהה השניה נוגעת להתנהלות הבנקים, אשר לדברי השופטת, הינה במקרה הטוב הימור מסוכן בכספם שלהם ובכספי לקוחותיהם, זאת מטעמים אשר לכל היותר נועדו לשפר עמדות.

התמיהה השלישית נוגעת לארגון המגדלים שצפוי, במקרה של קריסת אגרקסקו, לספוג נזקים כבדים ביותר. זאת נוכח עמדתו של בא כוחם של המגדלים שטען כי חקלאים יכולים לנטוש את אגרקסקו ולהתקשר עם מייצא חלופי. "מהלך שכזה לא נעשה מהיום למחר, או באמצע העונה הבוערת של הייצוא, ודורש זמן והשקעה. זאת כאשר ספק אם קריסה מיידית של המייצא עימו הם קשורים כעת תותיר בידם את הזמן להתארגנות שכזו. אי לכך, תמוהות מאוד רמיזותיו של בא-כח המגדלים כי ספק אם למרשיו אינטרס בקיום החברה והותרתה כעסק חי. נהפוך הוא", קבעה השופטת.

על כך אמרה השופטת אלשיך: "נוכח כל האמור לעיל והדרך בה התנהלו כל הצדדים המעורבים, אין לי אלא לתמוה עד כמה ראוי וצריך דוקא בית המשפט לדאוג לאינטרסים של הצדדים, יותר מאשר הם עצמם דואגים לו. הרי חלק נכבד מהאינטרס להציל את החברה מקריסה אינו נובע אך ורק מפעילותה, אלא קודם כל מהשאיפה לבלום את אפקט הדומינו של הקריסה ומניעת התפשטותו אל המעגל השני של החקלאים והספקים".

ארקו החזקות הגישה הצעה מימון ביניים

בתוך כך נודע כי ארקו החזקות הגישה הבוקר הצעה להעמדת מימון ביניים לאגרקסקו. כך עולה מבקשה שהעביר היום לבית המשפט המחוזי נאמן חברת אגרקסקו, עו"ד שלמה נס.

על פי ההצעה, חברת ארקו החזקות תעמיד לאגרקסקו מימון ביניים, בסך השווה ל- 1,250,000 אירו, כאשר מימון הביניים, או חלק ממנו, יוכל לשמש גם ערובה להבטחת הצעה לרכישת אגרסקו ו/או פעילותה. נציין כי, הצעה זו כפופה לאישור בית המשפט המחוזי בתל אביב

אריק קוטלר, יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל ארקו החזקות אמר היום: "ארקו החזקות פועלת, בין היתר, להעמדת מימון לחברות המצויות במשבר ונדרשות לעזרה מימונית. ארקו החזקות נחלצת לעזרה לטובת אגרקסקו והציעה הבוקר הצעה מימונית במטרה לגבש הצעת רכישה ותוכנית הבראה לאגרקסקו, על מנת להעבירה לפסים רווחיים".

מחזיקי האג"ח של אגרקסקו: המדינה אחראית לשערוריית אגרקסקו

 

ממחזיקי האג"ח של אגרקסקו נמסר בתגובה כי, החלטת השופטת ורדה אלשיך היום, בה היא כותבת: "אין לי אלא להביע פליאה על הדרך בה מנסה המדינה להסתתר מאחורי "שרשור סטטוטורי" וטוענת "אין זו אני"" מחזקת את עמדתם של מחזיקי האג"ח כי מדינת ישראל היא האחראית לשערוריית אגרקסקו.

השופטת אף אימצה את טענת מחזיקי האג"ח בדיון, לפיה "אף בעל מניות אחר, זולת המדינה, לא היה מהין להתנהל באורח כזה במצב בו החברה שתחת ניהולו ואחזקתו הייתה מגיעה למצב כזה". ההחלטה רצופה בהתייחסויות של השופטת להיבטים חמורים של הפרשה, כולל אי סדרים בחברה המנוהלת על ידי בעלי תפקיד מטעם המדינה.

 

עמדתם של מחזיקי האג"ח היא כי, המדינה נושאת באחריות לנזקי שערוריית אגרקסקו, ובכלל זה לכספם של העמיתים בקרנות הפנסיה, קופות הגמל וגופים מוסדיים אחרים שהשקיעו באגרות החוב של אגרקסקו. הגופים המוסדיים השקיעו באגרות החוב מתוך ידיעה כי החברה נמצאת בבעלות ממשלת ישראל וגופים סטטוטוריים כמו מועצת הצמחים וכפועל יוצא מכך מנוהלת על ידי נושאי משרה מטעם המדינה ובהסתמך על דרוג גבוה שניתן להנפקה על ידי חברת מדרוג. מאבקם של הגופים המוסדיים הוא על מנת לשמור על כספם של העמיתים ולהגן על כספי הפנסיה.

 

עוד מסרו כי, מול עיניהם של קופות הגמל, קרנות הפנסיה והגופים המוסדיים האחרים עומד רק האינטרס של העמיתים, שכספם מושקע באגרות החוב של החברה. הגופים המוסדיים משוכנעים כי מדינת ישראל תפרע את אגרות החוב ולא תפגע באמון של המערכת הפיננסית בישראל ובעולם ביציבות גיוסי הכספים של המדינה.