הגירעון בסחר הסחורות של ישראל 44 מיליארד שקל

באוקטובר הסתכם יבוא הסחורות ב-22.6 מיליארד שקל והיצוא הסתכם ב-19 מיליארד שקל. הגירעון המסחרי לחודש עמד על 3.6 מיליארד שקל


00:00 ,13.11.2013 מאת: מערכת פורט2פורט

על פי נתוני המגמה בחודשים אוגוסט-אוקטובר חלה עלייה ביצוא תעשיות טכנולוגיה עילית ונמשכת הירידה ביצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית ותעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית. כן חלה עלייה ברוב מרכיבי היבוא.

בחודש אוקטובר הסתכם יבוא הסחורות ב-22.6 מיליארד שקל, יצוא הסחורות עמד על 19.0 מיליארד שקל והגירעון המסחרי של ישראל עמד על 3.6 מיליארד שקל.

ינואר-אוקטובר 2013

יצוא הסחורות בחודשים ינואר-אוקטובר היווה 74.5% מכלל היבוא (ללא אניות, מטוסים ויהלומים), לעומת 69.2% באותה תקופה אשתקד. הגירעון בסחר הסחורות בעשרת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב-44.0 מיליארד שקל, שהם 52.8 מיליארד שקלבמונחים שנתיים, לעומת 70.4 מיליארד שקל בשנת 2012 ו-52.2 מיליארד שקל ב-2011.

בחודשים אוגוסט-אוקטובר עלה יבוא הסחורות (למעט אניות, מטוסים ויהלומים), על פי נתוני המגמה, ב- 4.5% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 5.7% בחישוב שנתי במאי-יולי.

יצוא הסחורות (למעט אניות, מטוסים ויהלומים) בחודשים אלה, על פי נתוני המגמה, עלה ב-2.7% בחישוב שנתי, לאחר ירידה של 9.8% בחישוב שנתי במאי-יולי.

סחר הסחורות בחודש אוקטובר הושפע, בין השאר, משינויים בערך השקל לעומת המטבעות בהם נערכות עסקאות היבוא והיצוא. בחודש אוקטובר התחזק השקל ביחס לדולר ארצות הברית ב-0.7% (זה חודש הרביעי ברציפות). ביחס לאירו, נחלש השקל ב-1.3%, ביחס לין היפני נחלש השקל ב-0.7% וביחס לפרנק השווייצרי נחלש ב-1.5%.

יבוא סחורות

יבוא הסחורות באוקטובר הסתכם כאמור ב-22.6 מיליארד שקל. 39% מסכום זה היה יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה), 16% היה יבוא מוצרי צריכה, 12% היה יבוא מכונות ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות ו-33% הנותרים היה יבוא יהלומים, חומרי אנרגיה, אניות ומטוסים.

יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה) עלה באוגוסט-אוקטובר, על פי נתוני המגמה, ב-5.3% בחישוב שנתי, לאחר ירידה של 1.4% במאי-יולי. פירוט לפי קבוצות מראה כי יבוא ברזל ופלדה עלה ב-11.4% בחישוב שנתי, יבוא מתכות אל-ברזליות עלה ב-10.4% בחישוב שנתי ויבוא תשומות לתעשיות מכונות ואלקטרוניקה עלה ב-7.2% בחישוב שנתי. לעומת זאת, ירד יבוא גומי ופלסטיקה ב-9.8% בחישוב שנתי.

בחודשים אוגוסט-אוקטובר עלה יבוא מוצרי צריכה, על פי נתוני המגמה, ב-1.0%. זאת בהמשך לעלייה של 4.9%בחישוב שנתי בחודשים מאי-יולי. יבוא מוצרים לצריכה שוטפת (תרופות, מזון ומשקאות, הלבשה והנעלה) עלה ב-4.1% בחישוב שנתי באוגוסט-אוקטובר. עיקר העלייה היתה ביבוא הלבשה והנעלה, שעלה ב-6.9% בחישוב שנתי.

לעומת זאת, ירד יבוא מוצרים בני קיימה (ריהוט, מוצרי חשמל ביתיים וכלי תחבורה) באוגוסט-אוקטובר ב-0.8% בחישוב שנתי.

נתוני המגמה מצביעים על האטה בקצב העלייה ביבוא מוצרי השקעה (למעט אניות ומטוסים), שעלה ב-6.1% בשיעור שנתי בחודשים אוגוסט-אוקטובר, בהמשך לעלייה של 21.4% בחישוב שנתי בחודשים מאי–יולי (עלייה של 1.6%בממוצע לחודש). יבוא מכונות וציוד (המהווה כ-60% מיבוא מוצרי השקעה), עלה ב-20.2% בחישוב שנתי (1.5% בממוצע לחודש). יבוא כלי תחבורה להשקעה ירד ב-25.8% בחישוב שנתי (ירידה של 2.5% בממוצע לחודש).

יבוא מוצרי השקעה (ללא אוניות ומטוסים): יבוא יהלומים (גולמיים ומלוטשים נטו) הסתכם בחודשים ינואר-אוקטובר ב-24.2 מיליארד שקל, לעומת 24.6 מיליארד שקל בחודשים המקבילים בשנת 2012.

יבוא חומרי אנרגיה (דלק גולמי, תזקיקים ופחם), הסתכם בעשרת החודשים הראשונים של השנה ב-45.5 מיליארד שקל, נמוך ב-15.4% בהשוואה לאותם חודשים אשתקד.

יצוא סחורות

יצוא הסחורות הסתכם בחודש אוקטובר ב-19.0 מיליארד שקל. 81% מסכום זה היה יצוא תעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים), 17% יצוא יהלומים והשאר יצוא חקלאי, ייעור ודיג.

היצוא התעשייתי, כרייה וחציבה עלה באוגוסט-אוקטובר ב-1.5% בשיעור שנתי, לאחר ירידה של 10.6% בשיעור שנתי בחודשים מאי-יולי.

פירוט נתוני המגמה של היצוא התעשייתי לפי העוצמה הטכנולוגית: יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית (המהווה כ-43% מכלל היצוא התעשייתי למעט יהלומים) עלה באוגוסט-אוקטובר, על פי נתוני המגמה, ב-26.4% בחישוב שנתי ( 2.0% בממוצע לחודש). זאת לאחר ירידה של 8.4% בחישוב שנתי במאי-יולי.

נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על עלייה ביצוא ענף רכיבים ולוחות אלקטרוניים וביצוא ענף ייצור תרופות.

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית (38% מכלל היצוא התעשייתי) ירד על פי נתוני המגמה ב-15.3% בחישוב שנתי באוגוסט-אוקטובר, בהמשך לירידה של 11.6% בחישוב שנתי במאי-יולי.

נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על ירידה ביצוא ענף כימיקלים ומוצריהם, שירד ב-21.3% בחישוב שנתי (ירידה של 2.0% בממוצע לחודש).

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית (13% מכלל היצוא התעשייתי) ירד בשלושת החודשים האחרונים ב-21.9% בחישוב שנתי (ירידה של 2.0% בממצע לחודש). זאת בהמשך לירידה של 22.7% בחישוב שנתי (ירידה של 2.1% בממצעלחודש) בחודשים מאי-יולי.

נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על ירידה ביצוא ענף תעשיות מתכות בסיסות.

באוגוסט-אוקטובר עלה יצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית (6% מכלל היצוא התעשייתי) ב-2.3% בחישוב שנתי. זאתלאחר ירידה של 7.3% בחישוב שנתי בחודשים מאי-יולי. נתוני היצוא לפי ענף מראים על עלייה ביצוא ענף ייצור טקסטיל, מוצרי הלבשה ומוצרי עור, שעלה ב-4.3% בחישוב שנתי.

יצוא יהלומים נטו (מלוטשים וגולמיים) הסתכם מתחילת שנת 2013, לפי נתונים מקוריים, ב-28.9 מיליארד שקל, לעומת 28.1מיליארד שקל באותם חודשים אשתקד.

היצוא החקלאי, ייעור ודיג הסתכם בינואר-אוקטובר ב-4.4 מיליארד שקל (נתונים מקוריים), עלייה של 5.8% בהשוואה לחודשים המקבילים ב-2012.

יצוא יבולים עונתיים עלה ב-14.9% באותה תקופה ויצוא דיג וגידול בעלי חיים עלה ב-8.0%.