הגירעון המסחרי במאי: 5.8 מיליארד דולר

בשלושת החודשים האחרונים חלה עלייה ביצוא לאסיה וירידה ביבוא מארצות האיחוד האירופאי ומארצות הברית


00:00 ,19.06.2013 מאת: מערכת פורט2פורט

על פי נתוני המגמה, בחודשים האחרונים (מרץ-מאי) ניכרת עלייה ביצוא הסחורות לארצות אסיה ולקבוצה שאר ארצות העולם וקיימת ירידה ביבוא הסחורות מארצות האיחוד האירופי, מארצות הברית ומארצות אסיה.

בחודש מאי הסתכם יבוא הסחורות (למעט יהלומים) ב-19.2 מיליארד שקל. 33% מהיבוא היה מארצות האיחוד האירופאי, 12% מארצות הברית, 23% מארצות אסיה ו-32% הנותרים מקבוצת שאר ארצות העולם.

יצוא הסחורות (למעט יהלומים) במאי הסתכם ב-13.4 מיליארד שקל. מסך יצוא הסחורות, היצוא לארצות האיחוד האירופאי היווה 28%, היצוא לארצות הברית 24%, היצוא לארצות אסיה 20% ו-28% הנותרים לשאר ארצות העולם. הגירעון המסחרי (ללא יהלומים) של ישראל בחודש עמד על 5.8 מיליארד שקל.

בחודשים ינואר-מאי הסתכם הגירעון המסחרי (ללא יהלומים) ב-23.1 מיליארד שקל, לעומת גירעון של 35.8 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגירעון (ללא יהלומים) בסחר הסחורות עם ארצות האיחוד האירופי הסתכם ב-9.4 מיליארד שקל, הגירעון (ללא יהלומים) עם ארצות אסיה הסתכם ב-4.9 מיליארד שקל והגירעון עם שאר ארצות העולם הסתכם ב-14.8 מיליארד שקל. באותה תקופה היה עודף של 6.0 מיליארד שקל במאזן הסחורות (ללא יהלומים) עם ארצות הברית.

יבוא סחורות מרץ-מאי

נתוני מגמת יבוא הסחורות בחודשים מרץ-מאי, לאחר ניכוי השפעת העונתיות הרגילה וגורמים בלתי סדירים, מצביעים על המשך הירידה ביבוא הסחורות (למעט יהלומים, אניות ומטוסים וחומרי אנרגיה). באותם חודשים ירד יבוא הסחורות ב-2.7% בחישוב שנתי, . בהמשך לירידה של 13.1% בחישוב שנתי בחודשים דצמבר 2012-פברואר 2013.

על פי נתוני המגמה, ירד יבוא הסחורות מארצות האיחוד האירופאי במרץ-מאי ב-4.4% בחישוב שנתי. זאת בהמשך לירידה של 17.8% בחישוב שנתי בחודשים דצמבר 2012-פברואר 2013.

בחמשת החודשים הראשונים של 2013 ירד משמעותית היבוא (ללא יהלומים) מהונגריה, קפריסין ומהולנד.

בחודשים מרץ-מאי ירד יבוא הסחורות מארצות הברית ב-29.0% בחישוב שנתי (ירידה של 2.9% בממוצע לחודש). זאת בהמשך לירידה של 42.1% בדצמבר 2012-פברואר 2013 בחישוב שנתי (ירידה של 4.5% בממוצע לחודש).

יבוא הסחורות מארצות אסיה ירד על פי נתוני המגמה במרץ-מאי ב-6.6% בחישוב שנתי. זאת בהמשך לירידה של 14.1% בדצמבר 2012-פברואר 2013. בחמשת החודשים הראשונים של 2013 ירד משמעותית היבוא (ללא יהלומים) מיפן, סינגפור ומווייטנאם.

לעומת זאת, עלה יבוא הסחורות מקבוצת שאר ארצות העולם ב-7.8% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 3.0% בחודשים דצמבר 2012-פברואר 2013 בחישוב שנתי. בחמשת החודשים הראשונים של 2013 עלה משמעותית היבוא (ללא יהלומים) מרוסיה, אתיופיה, צ'ילה ומפרגוואי.

יצוא סחורות מרץ–מאי

על פי נתוני המגמה, בחודשים מרץ-מאי ירד יצוא הסחורות (למעט אניות, מטוסים ויהלומים) ב-7.6% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 6.7% בחישוב שנתי בחודשים דצמבר 2012-פברואר 2013.

פירוט לפי קבוצת ארצות מראה כי על פי נתוני המגמה, ירד יצוא הסחורות לארצות האיחוד האירופאי בחודשים מרץ-מאי ב-17.0% בחישוב שנתי. זאת בהמשך לירידה של 2.1% בחישוב שנתי בדצמבר 2012-פברואר 2013.

בחמשת החודשים הראשונים של 2013 ירד משמעותית היצוא (ללא יהלומים) לאוסטריה, הולנד ולפינלנד.

יצוא הסחורות לארצות הברית ירד במרץ-מאי ב-17.7% בחישוב שנתי. זאת בהמשך לירידה של 13.3% בחישוב שנתי בדצמבר 2012-פברואר 2013. יצוא הסחורות לארצות אסיה עלה על פי נתוני המגמה במרץ-מאי ב-4.5% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 4.3% בחישוב שנתי בחודשים דצמבר 2012-פברואר 2013. בחמשת החודשים הראשונים של 2013 עלה משמעותית היצוא לטייוואן, מלזיה ולסינגפור.

בחודשים מרץ-מאי ירד יצוא הסחורות (למעט אניות, מטוסים ויהלומים) על פי נתוני המגמה ב-7.6% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 6.7% בחישוב שנתי בדצמבר 2012-פברואר 2013.

פירוט לפי קבוצת ארצות מראה שעל פי נתוני המגמה, ירד יצוא הסחורות לארצות האיחוד האירופאי ב-17.0% בחישוב שנתי. זאת בהמשך לירידה של 2.1% בחישוב שנתי בדצמבר 2012-פברואר 2013.

בחמשת החודשים הראשונים של 2013 ירד משמעותית היצוא (ללא יהלומים) לאוסטריה, הולנד ולפינלנד.

יצוא הסחורות לארצות הברית ירד במרץ-מאי ב-17.7% בחישוב שנתי. זאת בהמשך לירידה של 13.3% בחישוב שנתי בדצמבר 2012-פברואר 2013. יצוא הסחורות לארצות אסיה עלה, על פי נתוני המגמה, במרץ-מאי ב-4.5% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 4.3% בחישוב שנתי בדצמבר 2012-פברואר 2013.

בחמשת החודשים הראשונים של 2013 עלה משמעותית היצוא לטייוואן, מלזיה ולסינגפור.

בחודשים מרץ-מאי עלה יצוא הסחורות לקבוצת שאר הארצות, על פי נתוני המגמה, ב-50.9% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 28.1% בחישוב שנתי בדצמבר 2012-פברואר 2013.

החודשים הראשונים של 2013 עלה משמעותית היצוא לתורכיה, אוקראינה, צ'ילה ולקוסטה ריקה.