הגירעון המסחרי של ישראל עמד בחודש אוקטובר על 10.1 מיליארד דולר

יבוא הסחורות לישראל באוקטובר עמד על 23.7 מיליארד דולר, כשהיצוא עמד על 13.7 מיליארד דולר


00:00 ,20.11.2012 מאת: מערכת פורט2פורט

בחודש אוקטובר 2012 הסתכם יבואהסחורות (למעטיהלומים) לישראל ב 23.7- מיליארדשקל.

32% מהיבואהיהמארצותהאיחודהאירופאי, 20% מארצות הברית, 18% מארצות רוסיה ו-30% הנותרים מקבוצת שאר מדינות העולם.

יצוא הסחורות מישראל (למעט יהלומים) הסתכם בחודש אוקטובר ב-13.7 מיליארד דולר. הגירעון המסחרי של ישראל (ללא יהלומים) הסתכם ב-10.1 מיליארד דולר.

מתוך סך יצוא הסחורות, היצוא לארצות האיחוד האירופאי היווה 37% מהיצוא, היצוא לארצות אסיה היווה 20% מהיצוא, היצוא לארצות הברית היווה 21% מהיצוא, ו-22% מהיצוא הנותרים היו לשאר מדינות העולם.

עלפינתוניהמגמה, בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2012 חלה ירידה בסחר הסחורות עם ארצות אסיה, חלה ירידה של 9.8% ביצוא הסחורות לארצות הברית, נמשכה העלייה ביבוא הסחורות מארצות האיחוד האירופאי ומארצות הברית. הנתון מתייחס רק לסחורות שעברו במכס.