היבוא בחודש יולי עמד על 25 מיליארד שקל. היצוא לחו"ל הסתכם ב-10 מיליארד שקל

מנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה שהגירעון המסחרי של ישראל עומד על 6.4 מיליארד שקל, עם עלייה ביבוא בסחורות


00:00 ,13.08.2012 מאת: מערכת פורט2פורט

בחודש יולי הסתכם יבוא הסחורות לישראל ב-25.3 מיליארד שקל ויצוא הסחורות לחו"ל הסתכם ב-18.9 מיליארד שקל. הגירעון המסחרי של ישראל עומד על 6.4 מיליארד שקל.

מנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) עולה שיבוא הסחורות בחודשים ינואר-יולי השנה היווה 69.1% מסך היבוא (לא כולל אניות, מטוסים ויהלומים). הגירעון המסחרי בשבעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב-6.3 מיליארד שקל בממוצע לחודש וב- 75.3 מיליארד שקל במונחים שנתיים (52.2 מיליארד שקל ב-2011 ו-29.0 מיליארד שקל ב-2010).

נתוני המגמה, לאחר ניכוי השפעת העונתיות הרגילה וגורמים בלתי סדירים שחושבו בלמ"ס, מצביעים על עלייה ביבוא הסחורות (למעט יהלומים, אניות ומטוסים וחומרי אנרגיה). בחודשים מאי-יולי השנה עלה יבוא הסחורות ב-4.8% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 4.4% בחישוב שנתי בחודשים פברואר-אפריל.

40% מסך היבוא ביולי היה יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה), 16% היה יבוא מכונות ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות, 14% היה יבוא מוצרי צריכה ו-30% הנותרים יבוא יהלומים, חומרי אנרגיה, אניות ומטוסים.

בחודשים מאי-יולי ירד יבוא מוצרי בני קיימה (ריהוט, מוצרי חשמל ביתיים וכלי תחבורה) ב-3.5% בחישוב שנתי. עיקר הירידה היתה ביבוא ריהוט ומוצרי חשמל ביתיים, שירד ב-12.0%.

יבוא מכונות וציוד (המהווה כ-64% מיבוא מוצרי השקעה) ירד ב-24.9% בחישוב שנתי (ירידה של 2.4% בממוצע לחודש). לעומת זאת, יבוא כלי תחבורה להשקעה עלה ב-6.1% בחישוב שנתי.

יבוא חומרי אנרגיה (דלק גולמי, תזקיקים ופחם), הסתכם בשבעת החודשים הראשונים של השנה ב-37.9 מיליארד שקל, עלייה של 7.7% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. העלייה בערך היבוא מבטאת בעיקר שינויים במחירים של חומרי אנרגיה בעולם.

בחודשים מאי-יולי השנה עלה יצוא הסחורות (למעט אניות, מטוסים ויהלומים) ב-9.5% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 3.3% בחישוב שנתי בחודשים פברואר-אפריל.

סחר הסחורות בחודש יולי הושפע משינויים בערך השקל לעומת המטבעות בהם נערכות עסקאות היבוא והיצוא, כשביולי נחלש השקל ביחס לרוב המטבעות הנסחרים בישראל.

בחודשים מאי-יולי עלה היצוא התעשייתי ב-8.9% בשיעור שנתי, בהמשך לעלייה של 3.2% בשיעור שנתי בחודשים פברואר-אפריל.

פירוט נתוני המגמה של היצוא התעשייתי לפי העוצמה הטכנולוגית:

יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית (המהווה כ-47% מכלל היצוא התעשייתי, למעט יהלומים) עלה במאי-יולי ב-21.1% בחישוב שנתי (1.6% בממוצע לחודש). זאת בהמשך לעלייה של 4.4% בחישוב שנתי בחודשים פברואר-אפריל.

נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על עלייה של 42% בחישוב שנתי ביצוא ענף רכיבים אלקטרוניים (3.0% בממוצע לחודש) ועלייה של 16.9% בחישוב שנתי של יצוא ענף התרופות.

במאי-יולי ירד יצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית (5% מכלל היצוא התעשייתי) ב-7.3% בחישוב שנתי. זאת לאחר עלייה של 2.3% בחישוב שנתי בחודשים פברואר-אפריל. נתוני היצוא לפי ענף מראים על ירידה ביצוא ענף עץ, ריהוט, נייר ודפוס, שירד ב-17.3% בחישוב שנתי. לעומת זאת, עלה יצוא ענף טקסטיל, הלבשה ועור ב-17.8% בחישוב שנתי.