הייצוא לאיחוד האירופאי בשפל של 3 שנים

מנתוני מכון היצוא עולה שבחודשים יולי-אוגוסט חלה ירידה של כ-21% ביצוא לאיחוד האירופי בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד. מנגד חלה עלייה של כ 16% ביצוא לארה"ב . לראשונה משנת 2010 עוקפת ארה"ב את האיחוד האירופי בהיקפי היצוא


10:00 ,02.10.2012 מאת: מערכת פורט2פורט

בחודשים יולי-אוגוסט 2012 הסתכם יצוא הסחורות ללא יהלומים בכ 7.7 מיליארד דולר המהווים ירידה של כ 3.5% בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד ועלייה של כ 6% בהשוואה לחודשים מאי-יוני השנה. כך עולה מנתוני מכון היצוא שפורסמו הבוקר.

בתוך כך, היצוא לאיחוד האירופי הסתכם בכ- 1.9 מיליארד דולר המהווים ירידה של כ 21% בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד וירידה של 8% בהשוואה לחודשיים קודמים (בניכוי עונתיות).

יצוין כי משקל האיחוד האירופאי בסך היצוא הישראלי ירד בחודשים יולי-אוגוסט 2012 לשיעור של 25% בלבד משיעור של 30% בתקופה המקבילה אשתקד, כך על פי ניתוח אגף כלכלה במכון היצוא.

רמזי גבאי, יו"ר מכון היצוא ציין כי מדובר ברמה הנמוכה ביותר בייצוא לאיחוד האירופי בשלוש השנים האחרונות. לדבריו, מצבן הכלכלי של מדינות האיחוד ממשיך להשפיע על היקף היצוא הישראלי אליהן. עם זאת, התחזקות הדולר מול האירו בשיעור ממוצע של כ -14% בהשוואה לתקופה המקבילה ובשיעור של כ-3% בהשוואה לתקופה הקודמת, מסבירה חלקית את הירידה בהיקפי היצוא הדולריים לאיחוד האירופאי.

מנגד, מציינים במכון היצוא עלה היצוא לארה"ב בשיעור של כ- 16% בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד ובשיעור חד של כ 31% בהשוואה לחודשיים קודמים (בניכוי עונתיות). בהתאם לכך "עוקפת" ארה"ב את האיחוד האירופאי מבחינת היקפי היצוא לראשונה מאז סוף שנת 2010 ומשקלה מסך יצוא הסחורות של ישראל עולה מ 24% בחודשים יולי-אוגוסט 2011 ל 29% בתקופה המקבילה של 2012. עוד יצוין כי היצוא לאסיה בחודשים יולי-אוגוסט הסתכם בכ 1.8 מיליארד דולר המהווה גידול של כ 13% בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד וירידה של כ 3.5% בהשוואה לחודשיים קודמים (בניכוי עונתיות).

על פי ניתוח מכון היצוא, הענפים שירדו בייצוא לאיחוד האירופי הם יצוא התעשיות הכימיות (כולל תרופות) ירד בשיעור חד של כ-32% והסתכם בכ-710 מיליון דולר, יצוא מכונות וציוד חשמלי ירד בכ-6% והסתכם בכ-460 מיליון דולר, יצוא פלסטיק וגומי ירד בכ-23% והסתכם בכ-185 מיליון דולר, יצוא מכשור רפואי מדעי וכירורגי ירד בכ-22% והסתכם בכ-128 מיליון דולר, יצוא המתכות ירד בכ-20% והסתכם בכ-110 מיליון דולר, יצוא הטקסטיל ירד בכ-26% והסתכם בכ-50 מיליון דולר ויצוא מוצרי המזון והמשקאות ירד בשיעור של כ-21% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד והסתכם גם הוא בכ-50 מיליון דולר.

שני ענפי היצוא העיקריים היחידים שרשמו שיפור בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד הם המינרלים, שרשם גידול ביצוא של כ-80% להיקף של כ-65 מיליון דולר ומוצרי צמחים שרשם עלייה של כ-6% להיקף יצוא דומה.

הענף שרשם את הצמיחה החדה בייצוא לארה"ב הוא התעשיות הכימיות (כולל תרופות) שעלה בכ 27% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, לאחר תקופה ממושכת של ירידות והסתכם בכ- 1.1 מיליארד דולר. ביתר ענפי היצוא העיקריים לארה"ב נרשמה מגמה מעורבת, ללא שום ירידות מהותיות; יצוא מכונות וציוד חשמלי עלה בכ-11% והסתכם בכ-490 מיליון דולר, יצוא מכשור רפואי מדעי וכירורגי ירד בשיעור קל של כ-3% והסתכם בכ-245 מיליון דולר, יצוא פלסטיק וגומי ירד בכ-8% והסתכם בכ-60 מיליון דולר, יצוא מוצרי טקסטיל עלה בשיעור של כ-12% והסתכם בכ-60 מיליון דולר ויצוא המתכות נותר ללא שינוי בהשוואה לתקופה המקבילה והסתכם בכ-105 מיליון דולר.