עומן: גידול בפעילות בנמלי הים ברבעון

היקפי המטענים בנמלי סולטנות עומן הראו גידול של 18% ברבעון הראשון של 2011. נמל Salalah רשם עלייה מרשימה של 34% בהיקפי המטענים ואילו נמל גידול של 4.4% בלבד


00:00 ,13.06.2011 מאת: מערכת פורט2פורט

גידול של 18% נרשם בהיקפי המטענים בנמלי סולטנות עומן ברבעון הראשון של השנה. בשני נמלי הים המרכזיים של הסולטנות נמלSalalah ונמל Sultan Qaboos נרשמה טעינה ופריקה של 2.82 מיליון טון, וזאת לעומת 2.38 מיליון טון בתקופה המקבילה אשתקד.

נמלSalalah רשם נסיקה של 34% בהיקפי המטענים לכדי 1.48 מיליון טון מעגינת 349 אוניות, ולעומתו רשם נמל Sultan Qaboos גידול של 4.4% בלבד ל-1.34 מיליון טון, רובם יבוא, בעיקר בתחומי המזון ותשומות הבנייה בעקבות עגינת 869 אוניות.

נזכיר כי, בשנת 2010 כולה נרשמה בשני הנמלים טעינה ופריקה של 11.2 מיליון טון סחורות מעגינת 3,465 אוניות.