Agility: צניחה ברווח הנקי ב-2010

חברת הלוגיסטיקה הכוויתית רשמה הפסד נקי של 88.3 מיליון דולר בשנה החולפת עקב ירידה של 21.7% בהכנסות לכדי 3 מיליארד דולר בשל ירידה בפעילות בתחום השירותים לממשלות ולכוחות צבא


00:00 ,03.04.2011 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת הלוגיסטיקה הכוויתית Agility מדווחת כי ברבעון האחרון של שנת 2010 רשמה הפסד נקי של 24.5 מיליון דינר כוויתי (88.3 מיליון דולר). ההפסד נרשם עקב ירידה של 21.7% בהכנסות לכדי 369 מיליון דינר כוויתי (1.3 מיליארד דולר), וזאת עקב ירידה בפעילות במגזר הממשלות ובתחום השירותים לכוחות צבא.

אנליסטים מעריכים כי, הרווח הנקי הכולל של החברה לשנת 2010 יגיע לכדי 25.1 מיליון דינר כוויתי בלבד (90 מיליון דולר), צניחה לעומת 156.4 מיליון דינר (563 מיליון דולר) בשנת 2009.

נזכיר כי, חברת Agility ספגה מכה קשה בפעילותה מול ממשלת ארצות הברית בעקבות פסק דין שהתקבל בבית משפט אמריקאי אשר הרשיע את החברה בהונאה במסגרת המכרזים הגדולים בהם זכתה לאספקת שירותים לוגיסטיים לצבא האמריקאי בסכום של 8.5 מיליארד דולר.