DP: בוטל היטל הצפיפות על מכולות מאסיה לנמל ג'בל עלי

חברת ניהול הנמלים DP WORLD הודיעה כי הצליחה לבטל את היטל הצפיפות אשר הוטל על ידי הקונפרנסים על מכולות מאסיה לנמל ג'בל עלי בדובאי.


00:00 ,07.05.2009 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת ניהול הנמלים DP WORLD הודיעה כי הצליחה לבטל את היטל הצפיפות אשר הוטל על ידי הקונפרנסים על מכולות מאסיה לנמל ג'בל עלי בדובאי.
 
העיתון "אלח'ליג'" היוצא לאור בדובאי מדווח מפי מחמד אלמועלם, המנהל הכללי של סניף איחוד הנסיכויות של DP כי החברה פעלה מול הקונפרנסים באסיה אשר הטילו מסוף שנת 2008 היטל צפיפות על מכולות המשולחות לנמל ג'בל עלי בדובאי בשיעור של 100 דולר למכולה 20' רגל ו- 2000 דולר למכולה 40' רגל וזאת בטענה שנמל ג'בל עלי סובל מצפיפות ואיחורים בפריקה וטעינה, דבר שהביא להמתנה מיותרת של אוניות מחוץ לנמל.
 
לדברי אלמועלם, הנהלת החברה הצליחה לבטל את ההיטל וזאת לאחר שהוכיחה שהתגברה לחלוטין על בעיית הצפיפות בנמל והצטברות מכולות וזאת עם פתיחת השלב השני של מסוף המכולות מספר 2 בנמל ג'בל עלי, אשר הביא להגדלת יכולת הטעינה והפריקה של מסופי המכולות בנמל ג'בל עלי מ 9 מיליון TEUבשנה ל- 14 מיליון TEUבשנה, כך לדברי הבכיר מדובאי.