Emirates: ירידה של 88% ברווח הנקי

הרווח הנקי בחודשים אפריל עד ספטמבר 2008 הגיע ל-77 מיליון דולר וזאת לעומת 643 מיליון בתקופה המקבילה בשנת 2007. החברה רשמה עלייה של 40% בעלות התפעול לקילומטר טיסה


00:00 ,01.12.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

הרווח הנקי בחודשים אפריל עד ספטמבר 2008 הגיע ל-77 מיליון דולר וזאת לעומת 643 מיליון בתקופה המקבילה בשנת 2007. החברה רשמה עלייה של 40% בעלות התפעול לקילומטר טיסה
 
ירידה תלולה ברווחי חברת התעופה Emirates Airline. החברה הפועלת מנסיכות דובאי הודיעה כי חלה ירידה של 88% ברווח הנקי של בששת החודשים הראשונים של שנת הכספים 2008/2009.
 
החברה מדווחת כי הרווח הנקי שלה בחודשים אפריל עד ספטמבר 2008 הגיע ל-77 מיליון דולר וזאת לעומת 643 מיליון בתקופה המקבילה בשנת 2007. קברניטי החברה מסבירים את הירידה התלולה ברווח הנקי בגידול הניכר בהוצאות על דלק עקב ההאמרה במחירו במחצית הראשונה של שנת הכספים הנוכחית. סך כל ההוצאה על דלק בתקופה הנזכרת הגיע ל-469 מיליון דולר.
 
הירידה ברווח הנקי של החברה, הנחשבת לתשיעית בגודלה בעולם, משקפת עלייה של 40% בעלות התפעול לקילומטר טיסה. למרות הירידה ברווחים החברה מדווחת כי בששת החודשים הראשונים של שנת התקציב הנוכחית חל גידול של 11% במספר הנוסעים, 13% בכמות המטענים ואחוז תפוסת מושבים ממוצעת של 78.3%. צי המטוסים של החברה מונה 121 מטוסים המשרתים 100 יעדים ברחבי העולם.