Emirates מתכוננת להנפקה בבורסה

החברה הטיסה בשנת 2006 16.7 מיליון נוסעים ורשמה רווחים של 942 מיליון דולר מהכנסות שהיקפן הגיע ל 8.5 מיליארד דולר


00:00 ,25.11.2007 מאת: מערכת פורט2פורט

החברה הטיסה בשנת 2006 16.7 מיליון נוסעים ורשמה רווחים של 942 מיליון דולר מהכנסות שהיקפן הגיע ל 8.5 מיליארד דולר
 
לאחר שהודיעה על רכישת עשרות מטוסים חדשים בסלון האווירי של דובאי מסר טים קלארק, נשיא חברת התעופה Emirates הפועלת בנסיכות דובאי ונמצאת בבעלות ממשלת הנסיכות, כי בכוונת החברה להנפיק את מניותיה לציבור בבורסה של דובאי לפי שווי שוק של 20-30 מיליארד דולר. בכך אישר קלארק את הידיעות לפיהן החברה, הנחשבת לגדולה בחברות התעופה בעולם הערבי, מתכוננת להנפקה לציבור.
 
החברה הודיעה כי כוונת ההנפקה נועדה למימון התרחבותה ורכישת מטוסים חדשים.
 
התקשורת במפרץ מדווחת כי מועד ההנפקה טרם נקבע וכי חברת התעופה Emirates ממתינה לאישור ממשלת דובאי למהלך ובכך תלך בדרכה של חברת DP World אשר הנפקתה, בהיקף של 23% משוויה, תסתיים בבורסה של דובאי השבוע.
 
חברת התעופה Emirates הוקמה בשנת 1985 בצי מטוסים ראשוני שהורכב משני מטוסים חכורים ובשנת 2012 צפוי צי המטוסים שלה למנות 180 מטוסים.
 
החברה הטיסה בשנת 2006 16.7 מיליון נוסעים ורשמה רווחים של 942 מיליון דולר מהכנסות שהיקפן הגיע ל 8.5 מיליארד דולר. במחצית הראשונה של שנת הכספים 2007/2008 רשמה החברה רווח נקי של 643 מיליון דולר, גידול של 99% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
 
ההכנסות שנרשמו בתקופה בין אפריל 2007 עד ספטמבר 2007 הגיעו ל-4.6 מיליארד דולר - גידול של 25.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד מהטסת 10.3 מיליון נוסעים. במקביל, רשמה מחלקת המטען של החברה גידול של 13% בהכנסות לכדי 822 מיליון דולר ממטענים בהיקף של 637 אלף טון, גידול של 10% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הטסת המטענים מחזיקה 19% מההכנסה הכוללת של החברה.