IATA: צמיחה בפעילת חברות התעופה במזה''ת במאי

חברות התעופה במזרח התיכון רשמו גידול של 7.8% בפעילות בחודש מאי. על פי IATA הצמיחה בחודש מאי נמוכה מהיקף הגידול ביכולת הקיבולת שצמחה ב-9.6%, וכן מצביעה על ירידה בתפוסת המושבים לכדי 70.8%


00:00 ,03.07.2011 מאת: מערכת פורט2פורט

חברות התעופה במזרח התיכון רשמו גידול של 7.8% בפעילותן בחודש מאי. על פי נתוני ארגון חברות התעופה הבינלאומי IATA, צמיחת חברות התעופה בחודש מאי נמוכה מהיקף הגידול ביכולת הקיבולת אשר צמחה ב-9.6%, וכן מצביעה על ירידה בתפוסת המושבים לכדי 70.8%.

הירידה הכוללת מיוחסת בעיקר למהפכות במדינת רבות בעולם הערבי, העלייה במחירי הדלק ולהשלכות אסון הטבע ביפן.

יחד עם זאת מסר הארגון כי, בראייה כוללת ההשפעה של אירועים אלה על פעילות חברות התעופה במזרח התיכון הייתה מוגבלת למעט מספר חברות תעופה לאומיות.