RJ: גידול בהכנסה התפעולית בחציון

חברת התעופה של ירדן מדווחת על גידול ניכר בהיקף של 21% במספר הנוסעים במחצית הראשונה של השנה. יחד עם זאת דיווחה החברה על הפסד נקי של 4.3 מיליון דולר


00:00 ,17.08.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת התעופה של ירדן מדווחת על גידול ניכר בהיקף של 21% במספר הנוסעים במחצית הראשונה של השנה. יחד עם זאת דיווחה החברה על הפסד נקי של 4.3 מיליון דולר
 
מועצת המנהלים של חברת התעופה המלכותית של ירדן Royal Jordanian אישרה את הדוחות הכספיים על פעילות החברה במחצית הראשונה של שנת 2008 המלמד על הפסד נקי של 4.3 מיליון דולר.
 
בחברת התעופה הירדנית ציינו בסיפוק כי התוצאה הכספית בחציון טובה בהרבה מההפסדים הצפויים עקב העלייה התלולה במחירי הדלק במהלך השנה.
 
על פי הנתונים מהווה ההוצאה על דלק 42% מהוצאות התפעול של החברה בחציון, וזאת לעומת 30% במחצית הראשונה של שנת 2007. מנכ"ל החברה, סאמר אלמג'אלי, ציין כי ההכנסה התפעולית בחציון הגיעה לכדי 315 מיליון דינר (447 מיליון דולר), גידול של 33% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסה התפעולית מוסבר על ידי הבכיר בגידול הניכר בהיקף של 21% במספר הנוסעים במחצית הראשונה של השנה לכדי 1.225 מיליון נוסעים לעומת מיליון נוסעים בלבד במחצית הראשונה של שנת 2007.
 
ממוצע תפוסת המושבים במטוסי החברה בששת החודשים הראשונים של השנה הגיע ל-71%, גידול של 5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
 
במחצית הראשונה של השנה נרשם בחברת התעופה המלכותית של ירדן גידול של 21% בהיקפי המטענים, וההכנסה ממטען הגיעה ל-21 מיליון דינר ירדני (29 מיליון דולר).
 
חברת התעופה של ירדן טסה ל-55 יעדים ברחבי העולם והיא חברה בברית חברות התעופה Oneworld.