RJ: גידול בפעילות לצד ירידה בהכנסות מתחילת השנה

החברה רשמה ירידה של כ-29 מיליון דולר ברווחים ושל 93 מיליון דולר בהכנסות בין ינואר לספטמבר השנה, עקב הוצאות דלק גבוהות. לעומת זאת, ישנו גידול במספר הטיסות ותפוסת המושבים


00:00 ,02.11.2010 מאת: מערכת פורט2פורט

החברה רשמה ירידה של כ-29 מיליון דולר ברווחים ושל 93 מיליון דולר בהכנסות בין ינואר לספטמבר השנה, עקב הוצאות דלק גבוהות. לעומת זאת, ישנו גידול במספר הטיסות ותפוסת המושבים
 
מועצת המנהלים של חברת התעופה המלכותית של ירדן Royal Jordanian אישרה את הנתונים הכספיים לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2010. על פי התוצאות הכספיות רשמה החברה ירידה ברווחים, לכדי 19.6 מיליון דינר ירדני (28.8 מיליון דולר) לעומת 25.5 מיליון דינר (36.2 מיליון דולר) בתקופה המקבילה אשתקד. ירידה נרשמה גם בהכנסות, לכדי 65.5 מיליון דינר ירדני (93 מיליון דולר). זאת לעומת 73.3 מיליון דינר (104 מיליון דולר).
 
הירידה ברווחיות ובהכנסות מיוחסת על ידי קברניטי החברה לעלייה במחירי הדלק, כאשר ההוצאה על דלק בתשעת החודשים הראשונים של השנה עמדה על 151 מיליון דינר (215 מיליון דולר). זאת לעומת 110 מיליון דינר (156 מיליון דולר) בלבד בתשעת החודשים הראשונים של 2009.
 
לעומת זאת נרשמה עלייה של 14.6% בהכנסה התפעולית של החברה הירדנית בתשעת החודשים הראשונים של השנה, לכדי 516 מיליון דינר ירדני (733 מיליון דולר), וזאת מגידול של 15% במספר הנוסעים ל- 2.3 מיליון איש לעומת שני מיליון נוסעים בלבד בתקופה המקבילה אשתקד.
 
ממוצע תפוסת המושבים עלה ל-71% לעומת 67% בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2009 והחברה ביצעה 19,063 טיסות, גידול של 9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד בה בוצעו 26,770 טיסות. כמו כן, נרשם גידול של 7% במספר שעות הטיסה ל-85 אלף שעות לעומת 79 אלף שעות בתקופה המקבילה אשתקד.
 
החברה הירדנית אף רשמה גידול של 33% בהיקפי המטענים לכדי 44 אלף טון לעומת 33 אלף טון בלבד בתשעת החודשים הראשונים של 2009. נזכיר כי, חברת התעופה המלכותית של ירדן Royal Jordanian חברה בברית חברות התעופה oneworld והיא טסה ל- 58 יעדים ברחבי העולם.