ירידה בגירעון המסחרי של ישראל

על פי נתוני סחר החוץ, עמד הגירעון בחודש אוגוסט על 5.5 מיליארד שקל ובשמונת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב-35.7 מיליארד שקל


00:00 ,17.09.2013 מאת: מערכת פורט2פורט

בחודש אוגוסט 2013 הסתכם יבוא הסחורות ב-19.9 מיליארד שקל, יצוא הסחורות ב-14.4 מיליארד שקל והגירעון המסחרי של ישראל עמד על 5.5 מיליארד שקל.

ינואר-אוגוסט

יצוא הסחורות בחודשים ינואר-אוגוסט היווה 74.3% מהיבוא (ללא אניות, מטוסים ויהלומים) לעומת 68.1% בתקופה המקבילה אשתקד. גירעון בסחר הסחורות הסתכם בשמונת החודשים הראשונים של השנה ב-35.7 מיליארד שקל, שהם 53.6 מיליארד שקל במונחים שנתיים, לעומת 70.4 מיליארד שקל בשנת 2012 ו-52.2 מיליארד שקל ב-2011.

בחודשים יוני-אוגוסט ירד יבוא הסחורות (למעט אניות, מטוסים ויהלומים), על פי נתוני המגמה, ב-1.6% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 0.7% בחישוב שנתי במרץ-מאי.

בחודשים יוני-אוגוסט3 ירד יצוא הסחורות (למעט אניות, מטוסים ויהלומים), על פי נתוני המגמה, ב-17.3% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 11.9% בחישוב שנתי במרץ-מאי.

סחר הסחורות בחודש אוגוסט הושפע, בין השאר, משינויים בערך השקל לעומת המטבעות בהם נערכות עסקאות היבוא והיצוא. בחודש אוגוסט נחלש השקל ביחס לרוב המטבעות הנסחרים בישראל. ביחס לאירו נחלש השקל ב-1.0%, ביחס ללירה שטרלינג התחזק ב-1.2%, ביחס לפרנק השוויצרי ב-1.2% וביחס לין היפני נחלש השקל ב-1.0%. לעומת זאת, התחזק השקל ביחס לדולר ארה"ב ב-0.8%.

יבוא סחורות

39% מסך יבוא הסחורות באוגוסט היה יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה), 18% מוצרי צריכה, 13% מכונות ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות ו-30% הנותרים יבוא יהלומים, חומרי אנרגיה, אניות ומטוסים.

יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה) ירד ביוני- אוגוסט, על פי נתוני המגמה, ב-7.6% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 8.1% במרץ-מאי. פירוט לפי קבוצות מראה כי יבוא גומי ופלסטיקה ירד ב-14.9% בחישוב שנתי, יבוא עץ ומוצריו ירד ב-13.5% בחישוב שנתי ויבוא כימיקלים ירד ב-7.5% בחישוב שנתי. לעומת זאת, עלה יבוא בדים וחוטים ב-7.4% בחישוב שנתי.

בחודשים יוני-אוגוסט עלה יבוא מוצרי צריכה, על פי נתוני המגמה, ב-4.8%. זאת בהמשך לעלייה של 8.0% בחישוב שנתי בחודשים מרץ-מאי. יבוא מוצרים לצריכה שוטפת (תרופות, מזון ומשקאות, הלבשה והנעלה) עלה ב-7.4% בחישוב שנתי ביוני-אוגוסט. עיקר העלייה היתה ביבוא הלבשה והנעלה, שעלה ב-17.9% בחישוב שנתי.

יבוא מוצרים בני קיימה (ריהוט, מוצרי חשמל ביתיים וכלי תחבורה) נותר ביוני-אוגוסט ללא שינוי בחישוב שנתי. נתוני המגמה מצביעים על עלייה ביבוא מוצרי השקעה (למעט אניות ומטוסים) שעלה ב-11.9% בשיעור שנתי בחודשים יוני-אוגוסט, בהמשך לעלייה של 6.5% בחישוב שנתי בחודשים מרץ–מאי. יבוא מכונות וציוד (המהווה כ-60% מיבוא מוצרי השקעה) עלה ב-23.7% בחישוב שנתי (1.8% בממוצע לחודש). לעומת זאת, ירד יבוא כלי תחבורה להשקעה ב-12.8% בחישוב שנתי.

יבוא יהלומים (גולמיים ומלוטשים נטו) הסתכם בחודשים ינואר-אוגוסט ב-18.8 מיליארד שקל, לעומת 19.3 מיליארד שקל בחודשים המקבילים של שנת 2012. יבוא חומרי אנרגיה (דלק גולמי, תזקיקים ופחם) הסתכם בשמונת החודשים הראשונים של השנה ב-36.9 מיליארד שקל, נמוך ב-17.6% בהשוואה לאותם חודשים אשתקד.

יצוא סחורות

יצוא הסחורות הסתכם בחודש אוגוסט 2013 ב-14.4 מיליארד שקל. 84% מסכום זה היה יצוא תעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים), 15% יצוא יהלומים והיתר יצוא חקלאי, ייעור ודיג.

היצוא התעשייתי, כרייה וחציבה ירד בחודשים יוני-אוגוסט ב-18.0% בשיעור שנתי, בהמשך לירידה של 11.6% בשיעור שנתי בחודשים מרץ-מאי.

יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית (המהווה כ-42% מכלל היצוא התעשייתי למעט יהלומים) ירד ביוני-אוגוסט, על פי נתוני המגמה, ב-17.4% בחישוב שנתי. זאת בהמשך לירידה של 25.2% בחישוב שנתי במרץ-מאי (ירידה של 2.4% בממוצע לחודש).

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית (38% מכלל היצוא התעשייתי) ירד,על פי נתוני המגמה, ב-21.3% בחישוב שנתי (1.6% בממוצע לחודש). זאת לאחר עלייה של 2.0% בחישוב שנתי במרץ-מאי .

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית (13% מכלל היצוא התעשייתי) ירד בשלושת החודשים האחרונים ב-20.4% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 16.2% בחישוב שנתי בחודשים מרץ-מאי. נתוני היצוא לפי ענף מצביעים על ירידה ביצוא ענף תעשיות מתכת בסיסי, שירד ב-41.9% בחישוב שנתי (4.4% בממוצע לחודש) וביצוא ענף גומי ופלסטיקה, שירד ב-14.2% בחישוב שנתי.

ביוני-אוגוסט ירד יצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית (7% מכלל היצוא התעשייתי) ב-9.8% בחישוב שנתי. זאת בהמשך לירידה של 13.3% בחישוב שנתי בחודשים מרץ-מאי. נתוני היצוא לפי ענף מראים על ירידה ביצוא ענף מוצרי מזון, משקאות וטבק, שירד ב-18.8% בחישוב שנתי.

יצוא יהלומים נטו (מלוטשים וגולמיים) הסתכם מתחילת שנת 2013 , לפי נתונים מקוריים, ב-23.0 מיליארד שקל, לעומת 22.4 מיליארד שקל באותם חודשים אשתקד.

היצוא החקלאי, ייעור ודיג הסתכם בינואר-אוגוסט ב-3.8 מיליארד שקל (נתונים מקוריים), עלייה של 4.8% בהשוואה לחודשים המקבילים ב-2012. יצוא יבולים עונתיים עלה ב-15.6% באותה תקופה ויצוא פירות (ללא פרי הדר) עלה ב-3.7%.