ירידה בהיקף הסחר בין ישראל לדרום אפריקה ברבעון הראשון של השנה

מנתוני מכון היצוא עולה שבשנת 2011 הסתכם היקף הסחר בין המדינות ב-538 מיליון דולר, עלייה של כ-4% לעומת 2010


00:00 ,21.05.2012 מאת: מערכת פורט2פורט

ברבעון הראשון של 2012 נאמד היקף הסחר (יצוא ויבוא) בין ישראל ודרום אפריקה בכ-125 מיליון דולר, ירידה של 8% בהשוואה לרבעון הראשון של 2011. בייצוא נרשמה ירידה של כ-13% בהשוואה לתקופה המקבילה, לכדי 99 מיליון דולר, ובייבוא נרשמה עלייה של כ-16%, לכדי 26 מיליון דולר. כך מסר מכון היצוא.

בשנת 2011 הסתכם היקף הסחר בין שתי המדינות בכ-538 מיליון דולר, עלייה של כ-4% לעומת השנה שקדמה לה, בה היקף הסחר הסתכם בכ-518 מיליון דולר. היצוא הסתכם בכ-435 מיליון דולר (גידול של 4% בהשוואה ל-2010) והיבוא הסתכם בכ-103 מיליון דולר (עלייה של כ-1%).

יצוא הסחורות בשנת 2011 הסתכם בכ-435 מיליון דולר, עלייה של כ-4% בהשוואה לשנה קודמת, בה הסתכם היצוא בכ-416 מיליון דולר. ברבעון הראשון של 2012 נרשמה ירידה של כ-13% בהיקף הייצוא, לכדי 99 מיליון דולר (לעומת 114 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2011).

על פי נתוני מכון היצוא, מספר היצואנים לדרום אפריקה (המייצאים מעל 50 אלף דולר כל אחד) עמד בשנת 2011 על כ-350, ללא שינוי לעומת שנה קודמת.

השינויים ביצוא הענפים הבולטים בשנת 2011 (בהשוואה ל-2010): בענף יהלומים חלה עלייה של כ-7%, לכדי 168 מיליון דולר, (כ-39% מסך היצוא); ענף המכונות והציוד החשמלי נותר ללא שינוי, עם היקף של כ-80 מיליון דולר (כ-18% מהיצוא); בענף הכימיקלים חלה ירידה של כ-15% לכדי 65 מיליון דולר (כ-15% מהיצוא).

יבוא הסחורות מדרום אפריקה הסתכם בשנת 2011 בכ-103 מיליון דולר, עלייה של כ-1% בהשוואה ל-2010. ברבעון הראשון של 2012 נרשמה עלייה של כ-16%, לכדי 26 מיליון דולר.

השינויים ביבוא בענפים הבולטים בשנת 2011: בענף מזון, משקאות וטבק נרשמה עלייה של כ-13%, לכדי כ-31 מיליון דולר (כ-30% מסך הייבוא); בענף המתכות הפשוטות חלה עלייה של 5%, לכדי 27 מיליון דולר (כ-26% מסך הייבוא); בענף הכימיקלים נותר המצב ללא שינוי, כשהיבוא הסתכם בכ-18 מיליון דולר (כ-18% מסך היבוא).