ירידה ביבוא הסחורות לישראל ב-11 החודשים הראשונים של 2012

הגירעון המסחרי הממוצע לחודש של ישראל בחודשים ינואר-נובמבר עומד על 6 מיליארד שקל בחודש


00:00 ,13.12.2012 מאת: מערכת פורט2פורט

יצוא הסחורות בחודשים ינואר-נובמבר 2012 היווה70.3% מהיבוא (ללא אוניות, מטוסים ויהלומים). הגירעון המסחרי של ישראל ב-11 החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב-6 מיליארד שקל בממוצע לחודש, 72.1 מיליארד שקל במונחים שנתיים.

נתוני המגמה: לאחר ניכוי השפעת העונתיות הרגילה וגורמים בלתי סדירים, מצביעים על ירידה ביבוא הסחורות (למעט יהלומים, אוניות ומטוסים וחומרי אנרגיה). ב-11 החודשים הראשונים של 2012 ירד יבוא הסחורות ב-11.1% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 1.5% בחודשים יוני-אוגוסט.

יצוא הסחורות (למעט אוניות, מטוסים ויהלומים): עלה, על פי נתוני המגמה, ב-5.6% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 9.1%. בחישוב שנתי בחודשים יוני-אוגוסט.

יבוא הסחורות לישראל בחודש נובמבר הסתכם ב 19.4- מיליארד שקל, 40% מתוכם היו חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה) 15% היו מוצרי צריכה, 13% היו מכונות ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות ו 32%- הנותרים היה יבוא יהלומים, חומרי אנרגיה, אניות ומטוסים.

בחודשים ספטמבר-נובמבר ירד יבוא חומרי הגלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה), על פי נתוני המגמה, ב 13.7%- בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 6.9% בחודשים יוני - אוגוסט.

בפירוט לפי קבוצות ניכרת ירידה ב 18.1%- בחישוב שנתי ביבוא בתשומות לתעשיית הנייר, ירידה של 18% ביבוא ברזל ופלדה, ירידה של 16.6% ביבוא כימיקלים וירידה של 16.1% ביבוא עץ ומוצריו.

בחודשים אלה יריד יבוא מוצרי צריכה, על פי נתוני המגמה, ב-4.9% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 0.5% בחודשים יוני-אוגוסט. יבוא מוצרים לצריכה שוטפת (תרופות, מזון ומשקאות, הלבשה והנעלה) ירד גם הוא ב3.5%.

עיקר הירידה היתה ביבוא תרופות -22.6% בחישוב שנתי, 2.1% בממוצע לחודש.

בחודשים אלה ירד יבוא מוצרים בני קיימה (ריהוט, מוצרי חשמל ביתיים וכלי תחבורה) ב 7.7%- בחישוב שנתי. עיקר הירידה היתה ביבוא ריהוט ומוצרי חשמל ביתיים. נתוני המגמה מצביעים על ירידה של 14.7% בחישוב שנתי ביבוא מוצרי השקעה (למעט אניות ומטוסים) המשך לירידה של 11.1% בחישוב שנתי בחודשים יוני-אוגוסט. יבוא מכונות וציוד (המהווה כ- 74% מיבוא מוצרי השקעה) ירד ב 20.8%- בחישו בשנתי. לעומת זאת, יבוא כלי תחבורה להשקעה עלה ב-13.1%.