מחזיקי האג"ח של אגרקסקו דחו פה אחד את הצעת הסדר נושים

בהצבעת מחזיקי אגרות החוב של אגרקסקו נדחתה על הסף הצעת הסדר הנושים ונראה כי החברה עלולה להידרדר לפירוק. נאמן החברה, הד"ר שלמה נס יחזור מחר לביהמ"ש לאחר שהניח אתמול דוח חמור שהגיש רו"ח מטעם מחזיקי האג"ח על ניהול החברה טרם המשבר


00:00 ,29.08.2011 מאת: מערכת פורט2פורט

בהמשך לפעולתם של מחזיקי אגרות החוב של אגרקסקו בהפעלת חקירה ראשונית של רו"ח יהודה ברלב והגשתו לביהמ"ש בשיתוף פעולה עם נאמן אגרקסקו, הד"ר שלמה נס התקיימה אמש הצבעתם בעניין הצעת הסדר הנושים.

 

הגופים המוסדיים המחזיקים באגרות חוב של אגרקסקו דחו פה אחד את הצעת הנאמן של החברה, ד"ר שלמה נס, להסדר נושים. על פי הערכות, להצבעתם של מחזיקי אגרות החוב נגד הצעת הסדר הנושים יצטרפו רבים מהנושים הבלתי מובטחים. המשמעות המסתמנת היא, כי אם לא תחול התפתחות של הרגע האחרון, חברת אגרקסקו עלולה להידרדר לפרוק.

לדברי מחזיקי אגרות החוב: "הצעת ההסדר המחפירה שנשלחה לנושי החברה, ובכללם מחזיקי האג"ח של החברה, צופה "תספורת" של 90 אחוז ויותר מחובם. הסיבה העיקרית ל"תספורת" זו, הינה הסירוב חסר התקדים של הבעלים, ובראשם המדינה, לתרום לקופת ההסדר ולקחת אחריות לקריסת החברה, בניגוד לנורמה המינימאלית השוררת בשוק ההון. האחריות לפירוקה של אגרקסקו, לפיטורי מאות העובדים ולנזקים העצומים לאלפי חקלאים מוטלת באופן בלעדי על המדינה".

מחזיקי האג"ח הוסיפו, כי טענת המדינה "אין זו אני" והסתתרותה מאחורי טענות פורמליסטיות לכך שזו לא "חברה ממשלתית", או שחברה זו מוחזקת על ידי מועצות שאינן המדינה, כמו גם "משיכת הכתפיים" שלה והסירוב שלה לקבל אחריות נוכח קריסתה המהדהדת של אגרקסקו כבר זכו להתייחסות של סגנית נשיאת בית המשפט המחוזי, כבוד השופטת אלשיך, הדנה בתיק, במספר החלטות.

הגופים המוסדיים השקיעו באגרות החוב מתוך ידיעה כי החברה נמצאת בבעלות ממשלת ישראל וגופים סטטוטוריים כמו מועצת הצמחים וכפועל יוצא מכך מנוהלת על ידי נושאי משרה מטעם המדינה ובהסתמך על דרוג גבוה שניתן להנפקה על ידי חברת מדרוג. מאבקם של הגופים המוסדיים הוא על מנת לשמור על כספם של העמיתים ולהגן על כספי הפנסיה.

מול עיניהם של קופות הגמל, קרנות הפנסיה והגופים המוסדיים האחרים עומד רק האינטרס של העמיתים, שכספם מושקע באגרות החוב של החברה. למרות הסרוב של המדינה להתערב בהליכים הקודמים, הגופים המוסדיים משוכנעים כי מדינת ישראל תפרע את אגרות החוב ולא תפגע באמון של המערכת הפיננסית בישראל ובעולם ביציבות גיוסי הכספים של המדינה