מכון הייצוא: ירידה חדה בייצוא למדינות ה-PIGS

ירידה חדה של כ-21% חלה בהיקף יצוא הסחורות למדינות אירלנד, יוון, ספרד פורטוגל במהלך הרבעון הראשון של 2011. הייצוא למדינות אלה הסתכם ב- בכ-296 מיליון דולר לעומת 373 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד


00:00 ,16.05.2011 מאת: מערכת פורט2פורט

במהלך הרבעון הראשון של 2011 חלה ירידה חדה של כ-21% בהיקף יצוא הסחורות (ללא יהלומים) למדינות ה-PIGS (אירלנד, יוון, ספרד פורטוגל) והוא הסתכם בכ-296 מיליון דולר לעומת 373 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד. בתוך כך, ירד הייצוא לספרד בשיעור של כ-27%, ליוון בשיעור של כ-14% ולאירלנד בשיעור של כ-2%. מנגד עלה הייצוא לפורטוגל בכ-22%. כך עולה מניתוח שערכה היחידה הכלכלית במכון היצוא.

במכון הייצוא מצייני כי, בתקופה זו עלה יצוא הסחורות של ישראל (ללא יהלומים) בשיעור של כ-5%, וייצוא הסחורות לאיחוד האירופאי בשיעור של כ-2%.

לדברי אבי חפץ, מנכ"ל מכון הייצוא: "מצבן הכלכלי של מדינות ה-PIGS ממשיך להשפיע על היקפי הייצוא הישראלי למדינות אלו, זאת בתקופה בה התחזק האירו מול הדולר בשיעור של כ-6.1%- דבר המעצים את הירידה בייצוא לאותן מדינות".

עוד נמסר כי, הירידה החדה ביותר נרשמה בייצוא לספרד, יעד הייצוא הגדול מבין מדינות ה-PIGS ובין עשרת יעדי הייצוא העיקריים של ישראל בשנה האחרונה. סך הייצוא לספרד ברבעון הראשון של 2011 ירד בשיעור חד של כ-27% והסתכם בכ-206 מיליון דולר לעומת 282 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה בייצוא לספרד נבעה בעיקר מהירידה החדה בייצוא הכימיקלים וזיקוקי הנפט בשיעור של כ-55% להיקף כולל של כ-55 מיליון דולר מהיקף של 122 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד ומהירידה בייצוא המכונות והציוד בשיעור של 8% להיקף של 30 מיליון דולר מהיקף של 33 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

היצוא ליוון, המתמודדת כיום עם רצף הורדות דירוג אשראי וקיצוצים תקציביים נרחבים, ממשיך להתכווץ. במהלך הרבעון הראשון של 2011 ירד הייצוא בשיעור של כ-14% והסתכם בכ-40 מיליון דולר (לעומת כ-47 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד). הירידה בייצוא ליוון נובעת בעיקר מהירידה בייצוא הכימיקלים וזיקוקי הנפט בשיעור של 22% להיקף של 10 מיליון דולר (מ-13 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד). ירידות נוספות נרשמו גם בייצוא הגומי והפלסטיקה בשיעור של 15% והסתכם בכ-3.1 מיליון דולר, ובייצוא החקלאי שירד בשיעור של 21% והסתכם בכ-3 מיליון דולר. בשנת 2010 ירד הייצוא ליוון בשיעור של 27% והסתכם בכ-213 מיליון דולר.

הייצוא לאירלנד ירד גם הוא אך בשיעור מתון יותר. במהלך הרבעון הראשון הסתכם יצוא הסחורות לאירלנד בכ-19.7 מיליון דולר, ירידה של 2% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. ירידה זו נרשמה בהמשך לירידה דולרית של כ-14% שנרשמה במהלך שנת 2010 לעומת שנה קודמת. לצד ירידות בייצוא הגומי והפלסטיקה (ירידה של 5% להיקף של כ-1.8 מיליון דולר), הכימיקלים וזיקוקי הנפט (ירידה של 47% להיקף של כ-1.8 מיליון דולר), והמכשור הרפואי (ירידה של 5% להיקף של כ-1.2 מיליון דולר), נרשמו עליות בייצוא מכונות למשרד ומחשוב בשיעור של כ-168% להיקף של כ-3.6 מיליון דולר), ובייצוא מכונות וציוד עלייה בשיעור של 161% להיקף של כ-3.3 מיליון דולר). בשנת 2010 ירד הייצוא לאירלנד בשיעור של 14% והסתכם בכ-79 מיליון דולר.

בניגוד למגמה הכללית, חלה ברבעון הראשון של השנה עלייה בייצוא לפורטוגל בשיעור של כ-22% והוא הסתכם בכ-31 מיליון דולר. העלייה בייצוא נובעת מעלייה בייצוא הכימיקלים וזיקוקי הנפט בשיעור של 78% להיקף של 13.4 מיליון דולר. בנוסף נרשמו עליות גם בייצוא הגומי והפלסטיקה עלייה בשיעור של 11% להיקף של 3.3 מיליון דולר, ובייצוא התרופות בשיעור של 57% להיקף יצוא דומה (3.3 מיליון דולר). בשנה שעברה ירד הייצוא לפורטוגל בשיעור של 7% והסתכם בכ-104 מיליון דולר.