מכון הייצוא: ירידה של 14% בייצוא למדינות ה-PIGS

הייצוא לספרד שהייתה יעד הייצוא ה-10 בגודלו של ישראל ירד ב-19%. אבי חפץ: "מצבן הכלכלי של מדינות ה-PIGS ממשיך להשפיע על היקפי הייצוא הישראלי למדינות אלו, זאת בתקופה בה התחזק האירו מול הדולר רק מעצים את הירידה בייצוא לאותן מדינות"


00:00 ,14.08.2011 מאת: מערכת פורט2פורט

במחצית הראשונה של 2011 חלה ירידה חדה של כ-14% בהיקף יצוא הסחורות (ללא יהלומים) למדינות ה-PIGS (אירלנד, יוון, ספרד פורטוגל) והוא הסתכם בכ –695 מיליון דולר לעומת 800 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד. בתוך כך, ירד הייצוא לספרד בשיעור של כ-19%, לאירלנד בשיעור של כ-6% ליוון בשיעור של כ-4%. מנגד עלה היצוא לפורטוגל בכ-14%. כך עולה מניתוח שערכה היחידה הכלכלית במכון הייצוא. יצוין כי בתקופה זו עלה יצוא הסחורות של ישראל (ללא יהלומים) בשיעור של כ -8%, וייצוא הסחורות לאיחוד האירופאי בשיעור של כ-16%.

 

לדברי אבי חפץ, מנכ"ל מכון היצוא: "מצבן הכלכלי של מדינות ה-PIGSממשיך להשפיע על היקפי היצוא הישראלי למדינות אלו, זאת בתקופה בה התחזק האירו מול הדולר בשיעור של כ – 5.6% - דבר המעצים את הירידה בייצוא לאותן מדינות."

 

הירידה החדה ביותר נרשמה בייצוא לספרד, יעד היצוא הגדול מבין מדינות ה-PIGSובין עשרת יעדי הייצוא העיקריים של ישראל בשנה האחרונה. סך הייצוא לספרד במחצית ראשונה של 2011 ירד בשיעור חד של כ 19% והסתכם בכ-480 מיליון דולר לעומת 590 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה בייצוא לספרד נבעה בעיקר מהירידה החדה ביצוא הכימיקלים וזיקוקי הנפט בשיעור של 25% להיקף של כ-166 מיליון דולר מהיקף של 222 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד, ומהירידה בייצוא המכונות והציוד –בשיעור של כ-34% להיקף של כ-72 מיליון דולר מהיקף של 109 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד .

 

יצוא הסחורות לאירלנד הסתכם במחצית הראשונה של 2011 בכ-40 מיליון דולר, ירידה של 6% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הירידה נובעת מייצוא הכימיקלים וזיקוקי נפט בשיעור של כ-50% שהסתכם בכ-4 מיליון דולר. לעומת זאת נרשמה עלייה בייצוא המכונות והציוד בשיעור של כ 71% שהסתכם בכ-5 מיליון דולר וביצוא מוצרי טקסטיל והלבשה חלה עלייה של כ-48% להיקף של כ-4 מיליון דולר.

 

הייצוא ליוון, המתמודדת כיום עם רצף הורדות דירוג אשראי וקיצוצים תקציביים נרחבים, ממשיך להתכווץ. במהלך המחצית הראשונה של 2011 ירד הייצוא בשיעור של כ-4% והסתכם בכ-113 מיליון דולר (לעומת כ-117 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד). הירידה בייצוא ליוון נובעת בעיקר מהירידה בייצוא הכימיקלים וזיקוקי הנפט בשיעור של 9% להיקף של 50 מיליון דולר (מ-55 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד).

 

בניגוד למגמה הכללית, חלה ברבעון הראשון של השנה עלייה בייצוא לפורטוגל בשיעור של כ-14% והוא הסתכם בכ-60 מיליון דולר. העלייה בייצוא נובעת מעלייה בייצוא הכימיקלים וזיקוקי הנפט בשיעור של 54% להיקף של 31 מיליון דולר. בנוסף נרשמו עליות גם בייצוא הגומי והפלסטיקה עלייה בשיעור של 35% להיקף של 7 מיליון דולר, ובייצוא התרופות בשיעור של 62% להיקף יצוא של כ-5 מיליון דולר.