קבוצת ממן: רווח נקי של 11.2 מיליון שקל בחציון הראשון

הקבוצה מדווחת על ירידה של 4.4% בהכנסות מפעילות מסוף המטענים ועל טיפול ב-94,768 טון במהלך התקופה, ירידה של 2.9% לעומת החציון הקודם. החברה דיווחה על הכנסות של 264 מתחום השירותים הלוגיסטיים ועל רווח תפעולי של 10.9 מיליון שקל


13:56 ,15.08.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת ממן פרסמה את הדוחות הכספיים שלה עבור החציון הראשון של שנה (ינואר עד יוני), מהם עולה כי הכנסות החברה לתקופה זו עמדו על 469 מיליון שקל לעומת 444 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. לחברה הכנסות ממתן שירותים לוגיסטיים, מסוף מטענים, שירותי תעופה, השכרות נדל״ן ועוד. הרווח הגולמי של החברה עמד על 69.3 מיליון שקל לעומת 55.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

החברה מדווחת כי הרווח התפעולי לפני מימון הסתכם בחציון הראשון ב-35.6 מיליון שקל לעומת רווח תפעולי של 22.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. החברה מדווחת עוד כי הרווח הנקי עמד על 11.2 מיליון שקל לעומת 12.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

החברה דיווחה כי הכנסות החברה מתחום השירותים הלוגיסטיים עמדו על 264 מיליון שקל לעומת הכנסות של 253 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. החברה דיווחה כי השינויים בהיקף ההכנסות נעשו הודות לגידול בהיקף הפעילות של חברות גלובס ולוגיסטיקר. הרווח התפעולי עמד על 10.9 מיליון שקל לעומת 11 מיליון שקל אשתקד.

 

בתחום מסוף המטענים החברה מדווחת כי ההכנסות עמדו על 79 מיליון שקל לעומת 82.8 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד - ירידה של 4.4%. הרווח התפעולי של החברה מתחום מסוף המטענים מסתכם ב-3.2 מיליון שקל, זאת לעומת הפסד תפעולי של 1.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

תנועת המטענים במסוף במהלך החציון הסתכמה ב-94,768 טון לעומת 97,599 טון בתקופה המקבילה אשתקד – ירידה של 2.9%. החברה דיווחה כי הירידה בהיקף הכנסות מסוף המטענים גדולה מהירידה בהיקף המטענים שטופלו במסוף, וזאת בית היתר כתוצאה משינוי בתמהיל ההכנסות. אשתקד נכללו בהכנסות התחום הכנסות מלקוח בתחום הבלדרות אשר טופל במסוף המטענים עד הרבעון השלישי של 2018 והרווחיות בגינו היתה גבוהה.

 

על פי הנתונים ניתן לראות כי נתח השוק של ממן בתחום מסוף המטענים עומד על 54.9% בחציון הראשון של השנה, זאת לעומת נתח של 56% בחציון המקביל אשתקד.

 

החברה גם מעניקה כאמור שירותים בתחום התעופה והיא מדווחת על הכנסות של 115.8 מיליון שקל בחציון הראשון של השנה, זאת לעומת 101.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. החברה מציינת כי הגידול בהכנסות מוסבר בעיקרו בגידול בהיקף ההכנסות של חברת לאופר תעופה בעקבות גידול בפעילותה. בנוסף, חל גידול בפעילות ממן אוויאיישן עקב גידול בפעילות חלק מחברות התעופה. הרווח התפעולי של הקבוצה מתחום פעילות זה עמד על 7.8 מיליון שקל לעומת 3.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.