יונטרוניקס: גידול של כ-50% ברווח התפעולי

רווח נקי מפעילות מוצרי האוטומציה לרבעון בסך 3.5 מיליון שקל לעומת כ-1.1 מיליון שקל לתקופה המקבילה. החברה מציגה לראשונה את התוצאות הכספיות על בסיס פעילות מוצרי האוטומציה בלבד


13:31 ,02.06.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת יוניטרוניקס, הנמצאת בשליטת קרן פימי והינה מובילה עולמית בשוק הבקרים המתוכנתים ותוכנות לניהול מערכות אוטומטיות, לרבות אוטומציה תעשייתית ומערכות ניהול רצפות ייצור, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2019. התוצאות משקפות גידול מתמשך בהכנסות, לצד שיפור ברווחיות מהפעילות הנמשכת.

 

דוחות החברה לרבעון הראשון של 2019 מציגים את תוצאות החברה בתחום מוצרי האוטומציה (הפעילות הנמשכת), בעוד הפעילות בתחום הפתרונות האוטומטיים, אשר הועברה לחברת יוטרון, מוצגת כפעילות מופסקת.

 

מהלך הפיצול מאפשר לשתי החברות מיקוד טוב יותר במנועי הצמיחה שלהן ושיפור ברווחיות ובמדדים הפיננסיים.

 

עמית הררי, מנכ״ל יוניטרוניקס: ״תוצאות הרבעון הראשון של 2019 מעידות על המשך הצמיחה והשיפור ברווחיות ועל הצלחת הפעילויות השיווקיות שאנו מבצעים, ובכללן השקת בקרים נוספים לסדרת המוצרים המובילה של החברה (UniStream), הזוכים להכרה בינלאומית גוברת וליתרון תחרותי של ממש בשוק האוטומציה העולמי. אנו ממשיכים להתמקד בטריטוריות נבחרות, המהוות שווקי יעד מרכזיים וכן בהרחבת סל המוצרים, ובין היתר, השקת מוצרי הינע המתוכנתים ונשלטים באמצעות בקרי החברה ומעניקים פתרון אינטגרטיבי ופשוט לתפעול. אנו ממשיכים להשקיע בחדשנות כדי לבסס את מעמדנו המוביל ולהבטיח את המשך הצמיחה והשיפור ברווחיות ולהשיא ערך למשקיעים״.    

 

ההכנסות של יוניטרוניקס ברבעון הראשון של 2019 גדלו בכ-11% ל-33 מיליןו שקל לעומת הכנסות בסך של כ-29.8 מיליון שקל ברבעון המקביל. הגידול בהכנסות החברה נובע בעיקר מהעמקת הפעילות העסקית בארה״ב והרחבת סל המוצרים.

 

הרווח התפעולי ברבעון הראשון של 2019 הסתכם בכ-3.6 מיליון שקל, כ-11% מסך ההכנסות, גידול של כ-50% לעומת רווח תפעולי של כ-2.3 מיליון שקל, שהיווה כ-7.8% מסך ההכנסות, ברבעון המקביל.

 

החברה ממשיכה להשקיע בפיתוח טכנולוגיות חדשות שיסייעו לצמיחה בעתיד תוך שמירה על השיפור ברווחיות התפעולית.    

 

הרווח הנקי מפעילות נמשכת ברבעון הראשון של 2019 גדל ל-3.5 מיליון שקלח לעומת רווח לתקופה מפעילות נמשכת בסך כ-1.1 מיליון שקל ברבעון המקביל. ההפסד והגידול בהוצאות מהפעילות המופסקת בתחום הפתרונות האוטומטיים ברבעון הראשון, נבע בעיקר מגידול בהוצאות כח אדם לתמיכה בצמיחה ובצבר ההזמנות, הוצאות שיווק ופרסום, והוצאות מימון עקב הפרשי שער.

 

ההון העצמי של החברה ליום 31 במרץ 2019, מסתכם לכ-53.2 מיליון שקל ומהווה כ-38% מסך המאזן.