יוניטרוניקס: אושר הפיצול לחברת יוטרון

מהלך הפיצול הינו מהלך אסטרטגי שיאפשר מיקוד טוב יותר במנועי הצמיחה ושיפור הרווחיות של שתי החברות. חיים שני: החברה מאמינה כי הפיצול יאפשר לפעילות הבקרים הנותרת בחברה מיקוד ניהולי במנועי הצמיחה הרלוונטיים


12:22 ,03.03.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת יוניטרוניקס, מובילה עולמית בשוק מוצרי האוטומציה, המחסנים האוטומטיים והחניונים האוטונומיים, מדווחת כי דירקטוריון החברה קיבל החלטה על ביצוע הפיצול ופרסום תשקיף.

 

פרסום התשקיף נעשה בהמשך לכוונת יוניטרוניקס לבצע שינוי מבנה על דרך של פיצול פעילותה, באופן שהחברה תעביר את תחום פעילות הפתרונות האוטומטיים (הכולל את פעילויות הפיתוח, ההקמה והתחזוקה של החניונים האוטונומיים וכן את פעילות המרכזים הלוגיסטיים האוטומטיים המבוצעות באמצעות החברה ובאמצעות חברת הבת, יוניטרוניקס פתרונות אוטומטיים בע״מ, לחברה אחות יוטרון ורישום למסחר של ניירות הערך של החברה המתפצלת.

 

בהתאם לתשקיף היום הקובע הנו ה-10.3.2019 והפיצול בפועל יבוצע ביום 12.3.2019, כאשר שני ימי מסחר לאחר מכן צפוי להתחיל מסחר במניות יוטרון. כל מי שיחזיק במניה אחת של יוניטרוניקס ביום הקובע (ובלבד שלא רכש את המניה ביום הקובע) יהיה זכאי לקבל במסגרת הפיצול, בנוסף למניית יוניטרוניקס המוחזקת על ידו, מניה אחת של יוטרון.

 

ביום הקובע יותאם מחיר המניה של יוניטרוניקס בעקבות הפיצול לפי מכפלת שער הנעילה של מניית יוניטרוניקס ביום המסחר הקודם ליום הקובע ב-0.472 (החלק היחסי של הון יוניטרוניקס אחרי הפיצול בהון יוניטרוניקס לפני הפיצול נכון ליום 30.6.2018).

 

מחיר המניה של יוטרון במועד תחילת המסחר במניות יוטרון יקבע לפי מכפלת שער הנעילה של מניית יוניטרוניקס ביום המסחר הקודם ליום הקובע ב-0.528 (החלק היחסי של הון הפרופורמה של יוטרון בהון של יוניטרוניקס לפני הפיצול נכון ליום 30.6.2018).

 

חיים שני, מייסד ומנכ״ל יוניטרוניקס: ״על מנת לאפשר לכל מגזר פעילות להמשיך ולצמוח באופן מיטבי, ולאור השוני המהותי הן באופי הפעילות של כל מגזר והן בבשלות התפעולית-ארגונית שלו, החלטנו לפעול לפיצול פעילויות החברה כך שתחום פעילות הפתרונות האוטומטיים (המבוצע באמצעות החברה ובאמצעות חברת בת) יעבור לחברת אחות ציבורית גם היא. החברה מאמינה כי הפיצול יאפשר לפעילות הבקרים הנותרת בחברה מיקוד ניהולי במנועי הצמיחה הרלוונטיים, העמקת הפעילות בשווקי המטרה, שיפור ברווחיות, בתזרים המזומנים ובכלל המדדים הפיננסיים.

 

הפיצול יאפשר לפעילות הבקרים מיצוב מתאים יותר של החברה בשוק ההון, בין היתר מהיות חברה רווחית לאורך זמן עם אפשרות לחלק דיבידנדים. לפעילות הפתרונות האוטומטיים שתפוצל לחברה אחות, יתאפשר ביתר קלות לייצב ולמקד את ההנהלה שלה, להתמקד בשוק האמריקאי ובביסוס מעמדה כמובילת השוק, לגייס הון להאצת הצמיחה ככל שיידרש, להגיע לשיתופי פעולה אסטרטגיים, ולמצבה בשוק ההון כחברת צמיחה טכנולוגית פורצת דרך ומובילה״.