מדד מנהלי הרכש: המשק היצרני עבר להתרחבות באפריל

רכיב ההזמנות המקומיות עלה ב-3.8 נקודות לרמה של 61.4 נקודות, והוא הרכיב הבולט שתרומתו מביאה למדד מעל 50. רכיב הביקושים ליצוא, רכיבי המלאים ורכיב מחירי חומרי הגלם נמצאים בהתכווצות


10:40 ,19.05.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

מדד מנהלי הרכש של בנק הפועלים וארגון מנהלי הרכש רשם ירידה קלה של 0.3 נקודות בחודש אפריל לרמה של 51.9, לעומת ערך של 52.2 שנמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות). רמת המדד מצביעה זה החודש השני על התרחבות בפעילות התעשייתית. רכיב ההזמנות המקומיות עלה ב-3.8 נקודות לרמה של 61.4 נקודות, והוא הרכיב הבולט שתרומתו מביאה למדד מעל 50. רכיב הביקושים ליצוא, רכיבי המלאים ורכיב מחירי חומרי הגלם נמצאים בהתכווצות והן נמצאות מתחת לרמת ה-50 נקודות.

 

מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JPMorgan, ירד במעט בחודש אפריל 2019 ב-0.2 נקודות לרמה של 50.3 נקודות. המדד העולמי נותר ברמה הנמוכה ביותר מאז חודש יוני 2016. בארה״ב המדד ירד לרמה של 52.8 נקודות מ-55.3 נקודות. בגוש האירו המדד עלה מעט לרמה של 47.9 נקודות - הרמה הנמוכה ביותר מאז חודש אפריל 2013. בסין ירד המדד לרמה של 50.2 נקודות מ-50.8.

 

כלכלני בנק הפועלים: מדד מנהלי הרכש מצביע על התרחבות בפעילות, שמבוססת על הביקושים המקומיים. רכיב ההזמנות ליצוא הושפע מדשדוש בסקטור התעשייה בעולם והוא עדיין מצביע על התכווצות.

 

המשק צמח ברבעון הראשון בשיעור שנתי גבוה של 5.2% והתוצר העסקי בשיעור של 5.8%. הצמיחה הושפעה אמנם מעלייה ביבוא כלי רכב (גביית המס בגינם), אך גם בנטרול סעיף זה הצמיחה עמדה על שיעור גבוה של 3.7%. הנתון הגבוה לא הפתיע במיוחד, שכן במהלך הרבעון הנתונים השוטפים אותתו על צמיחה גבוהה. קצב צמיחה זה, גם בנטרול השפעת כלי הרכב,  גבוה מפוטנציאל הצמיחה ארוך הטווח של המשק. הצמיחה הגבוהה בתקופה זו מושפעת להערכתנו, בין השאר מהמדיניות הכלכלית המאוד מרחיבה, הן המוניטרית והן הפיסקאלית. האינפלציה נותרה נמוכה, וזה מאפשר מדיניות מרחיבה, למרות שהמשק נמצא בתעסוקה מלאה.