מדד מנהלי הרכש לאוגוסט: המשק היצרני המקומי ממשיך במגמת ההתכווצות

הערך שנמדד החודש עומד על 48.1% לעומת ערך של 48.3% שנמדד בחודש הקודם. החודש ממשיכים להימצא במגמת התכווצות רכיבי התעסוקה והביקושים ליצוא בעוד רכיבי הביקושים המקומיים ותפוקות הייצור ממשיכים להימצא בהתרחבות


14:24 ,28.09.2023 מאת: מערכת פורט2פורט

מדד מנהלי הרכש בישראל ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות ובחודש אוגוסט אף נצפתה התעצמות, אמנם מזערית, בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 48.1% לעומת ערך של 48.3% שנמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), ירידה של 0.2%. החודש ממשיכים להימצא במגמת התכווצות רכיבי התעסוקה והביקושים ליצוא בעוד רכיבי הביקושים המקומיים ותפוקות הייצור ממשיכים להימצא בהתרחבות. גם החודש רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך להימצא במגמת התרחבות. החודש רכיבי זמני האספקה ממשיכים להימצא בהתכווצות. יש לציין כי כיוון המדד הכללי דומה לכיוון כפי שנצפים במדינות אחרות ובמיוחד בארה״ב ואנגליה שם המשקים נמצאים מזה כמה חודשים במגמת התכווצות.  

 

רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא בהתרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 51.9% לעומת ערך של 51.4% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.5% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה למגוון סיבות ובעיקר לעונתיות, לרמת הביקושים ומהלכי התייעלות.

 

רכיב ההזמנות המקומיות ממשיך זה החודש השבעה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות קלה בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 53.0% לעומת ערך של 55.3% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 2.3% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה למגוון רחב של סיבות ובעיקר לרמת הביקושים ולמהלכי התייעלות.

 

רכיב כמות הרכישות למלאי ממשיך זה החודש החמישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 41.6% לעומת ערך של 39.5% שנמדד בחודש שעבר, עליה קלה של 2.1% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתכווצות ברכיב זה לעונתיות ולשינויים ברמת המחירים.

 

רכיב המחירים של חומרי הגלם ממשיך זה החודש השלושים ושבעה ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 54.7% לעומת ערך של 60.5% שנמדד בחודש הקודם, ירידה משמעותית של 5.8% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשמעות של רכיב המחירים הממשיך להימצא במגמת התרחבות הינו כי נצפתה המשך ההתייקרות במחירי חומרי הגלם. הסיבות העיקריות להמשך ההתרחבות ברכיב זה מיוחסת ע"י המשיבים לסקר בהמשך העליה במחירי חומרי הגלם ומחסור בחלקם ולשינויים בשערי החליפין.

 

רכיב זמני האספקה מחו״ל ממשיך זה החודש החמישים ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 44.9% לעומת ערך של 42.8% שנמדד בחודש הקודם, עליה קלה של 2.1% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשמעות של רכיב זמני אספקה הממשיך להימצא בהתכווצות הינה כי נמשכת ההתארכות בזמני האספקה מחו"ל.

 

רכיב רמות המלאי של חומרי גלם ממשיך זה החודש הרביעי ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד ברכיב זה עומד החודש על 56.3% לעומת ערך של 51.4% שנמדד בחודש הקודם, עליה משמעותית של 4.9% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה למספר סיבות ובעיקר לרמת הביקושים, לעונתיות ולמדיניות מלאי מכוונת של הפירמות.

 

רכיב מלאי מוצר מוגמר ממשיך זה החודש התשיעי ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד ברכיב זה החודש עומד על 55.2% לעומת ערך של 52.0% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 3.2% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה לרמת הביקושים, למדיניות מלאי של הפירמות ולעונתיות.

 

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש השביעי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות, אמנם מזערית, בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 43.4% לעומת ערך של 43.3% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.1% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתכווצות ברכיב זה לרמת הביקושים ולעונתיות.

 

גם רכיב הביקושים ממשיך זה החודש השביעי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 45.1% לעומת ערך של 45.6% שנמדד בחודש הקודם, ירידה קטנה של 0.5% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך התכווצות ברכיב זה לרמת ביקושים מחו״ל.