מדד מנהלי הרכש לאוגוסט: המשק היצרני עבר להתכווצות

המדד ירד באוגוסט ב-7.9 נקודות לרמה של 44.3 נקודות. כל רכיבי המדד רשמו החודש ירידה חדה, וכולם למעט רכיב תפוקות הייצור נמצאים במגמת התכווצות. רכיבי ההזמנות המקומיות וההזמנות ליצוא ירדו החודש ב-8.5 נקודות וב-9.6 נקודות בהתאמה


10:38 ,22.09.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

מדד מנהלי הרכש של ארגון מנהלי הרכש ובנק הפועלים ירד בחודש אוגוסט ב-7.9 נקודות לרמה של 44.3 נקודות, ועבר להצביע על התכווצות בפעילות. כל רכיבי המדד רשמו החודש ירידה חדה, וכולם למעט רכיב תפוקות הייצור נמצאים במגמת התכווצות. רכיבי ההזמנות המקומיות וההזמנות ליצוא ירדו החודש ב-8.5 נקודות וב-9.6 נקודות בהתאמה. ירידה חדה של 10.9 נקודות נרשמה גם ברכיב התעסוקה.

נזכיר כי מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JPMorgan, מצביע מזה ארבעה חודשים על התכווצות בפעילות התעשייתית. המדד עלה מעט בחודש אוגוסט לרמה של 49.5 נקודות, שעדיין משקפת התכווצות. יותר ממחצית המדינות הנכללות במדד הגלובלי מצביעות על התכווצות בפעילות התעשייתית. בארה״ב המדד עבר החודש להצביע על התכווצות בפעילות, לראשונה מאז שנת 2016, ובגוש האירו, המדד מצביע כבר שבעה חודשים על התכווצות בפעילות.

כלכלני בנק הפועלים ציינו כי ״מדד מנהלי הרכש ירד החודש בחדות ועבר להצביע על התכווצות בפעילות התעשייתית. חברות רבות ציינו את חופשת הקיץ כאחד הגורמים לירידה בפעילות, ולכן חרף העובדה שהמדד המצוין הוא מנוכה עונתיות, אנו סבורים כי יש להמתין לראות אם לא מדובר בתצפית חריגה. ענף התעשייה נמצא במיתון במדינות המפותחות, ויתכן שזה מתחיל להשפיע גם על התעשייה המקומית.

 

מדד מנהלי הרכש ירד החודש בחדות ועבר להצביע על התכווצות בפעילות התעשייתית. חברות רבות ציינו את חופשת הקיץ כאחד הגורמים לירידה בפעילות, ולכן חרף העובדה שהמדד המצוין הוא מנוכה עונתיות, אנו סבורים כי יש להמתין לראות אם לא מדובר בתצפית חריגה

כלכלני בנק הפועלים

 

נתוני סחר חוץ לחודש אוגוסט, שמתפרסמים ע״י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מצביעים על רפיון מסוים בפעילות. בכל רכיבי היבוא נרשמה ירידה: במוצרי צריכה, בנכסי השקעה ובחומרי גלם. היצוא התעשייתי רשם דווקא שיפור בחודש האחרון, הודות לגידול ביצוא התרופות וביצוא הרכיבים האלקטרוניים״.

 

במדד מנהלי הרכש בישראל חל החודש שינוי כיוון ולאחר חמישה חודשים ברציפות במגמת התרחבות חצה המדד את קו 50% המבדיל בין התכווצות להתרחבות ועבר להתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 44.3 אחוז לעומת ערך של 52.2% שנמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), ירידה דרסטית של 7.9% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. החודש כל הרכיבים של המדד נמצאים בהתכווצות מלבד רכיב תפוקות הייצור הממשיך לבדו להימצא במגמת התרחבות.

 

תפוקות הייצור

 

רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש האחת עשרה ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות משמעותית בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 55.1% לעומת ערך של 60.8% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 5.7% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה לרמת הביקושים.

 

הזמנות חדשות לקוחות בארץ

 

ברכיב ההזמנות המקומיות חל החודש שינוי כיוון ולאחר חודשיים בלבד בהתרחבות שב רכיב זה וחצה את קו 50% המפריד בין התכווצות להתרחבות ושב להתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 42.6% לעומת ערך של 51.1% שנמדד בחודש הקודם, ירידה דרסטית של 8.5% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את שינוי הכיוון ברכיב זה והמעבר להתכווצות לעונתיות.

 

רכישות למלאי

 

גם ברכיב כמות הרכישות למלאי חל החודש שינוי כיוון ולאחר חודשיים בלבד בהתרחבות שב רכיב זה וחצה את קו 50% ועבר להתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 45.6% לעומת ערך של 52.5% שנמדד בחודש שעבר, ירידה משמעותית של 6.9% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את שינוי הכיוון ברכיב זה והמעבר להתכווצות  לעונתיות.

 

מחירים

 

רכיב המחירים ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות, אמנם מזערית, בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 43.0% לעומת ערך של 42.9% שנמדד בחודש הקודם, עלייה של 0.1% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשמעות של רכיב המחירים הנמצא בהתכווצות הינו כי נצפתה הוזלה במחירי חומרי הגלם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתכווצות ברכיב זה  לשינויים בשערי המטבעות.

 

רכישות בארץ - זמני הספקה    

 

ברכיב זמני האספקה בשוק המקומי חל החודש שינוי כיוון ולאחר ארבעה חודשים ברציפות במגמת התרחבות שב רכיב ועבר להתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 42.8% לעומת ערך של 51.4% שנמדד בחודש הקודם, ירידה דרסטית של 8.6% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. משמעות הנתון כי רכיב  זה בהתכווצות היא  שישנה התקצרות בזמני האספקה של מוצרים מקומיים.

 

יבוא חומרי גלם – זמני אספקה

 

רכיב זמני האספקה מחו״ל ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות דרסטית בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 39.6% לעומת ערך של 48.2% שנמדד בחודש הקודם, ירידה נוספת של 8.6% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. משמעות הנתון כי רכיב  זה בהתכווצות היא  שישנה התקצרות בזמני האספקה של מוצרי חומרי הגלם מחו״ל.

 

חומרי גלם רמות מלאי

 

רכיב רמות המלאי של חומרי גלם ממשיך זה החודש השישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד ברכיב זה עומד החודש על 41.9% לעומת ערך של 48.3% שנמדד בחודש הקודם, ירידה משמעותית של 6.4% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתכווצות ברכיב זה לעונתיות ולרמת הביקושים.

 

מלאי מוצר מוגמר 

 

ברכיב מלאי מוצר מוגמר חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתרחבות חצה רכיב זה את קו 50% המפריד בין התכווצות להתרחבות ושב להתכווצות. הערך שנמדד ברכיב זה החודש עומד על 43.2% לעומת ערך של 51.5% שנמדד בחודש הקודם, ירידה דרסטית של 8.3% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את שינוי הכיוון והמעבר להתכווצות ברכיב זה לעונתיות. 

רמת התעסוקה

 

גם ברכיב התעסוקה חל החודש שינוי כיוון ממשיך ולאחר עשרה חודשים ברציפות במגמת התרחבות שב רכיב זה ועבר להתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 40.5% לעומת ערך של 51.4% שנמדד בחודש הקודם, ירידה דרסטית ומשמעותית של 10.9% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. מתוך ניתוח התשובות לסקר ניתן ללמוד כי המשיבים לסקר מייחסים את שינוי הכיוון והמעבר להתכווצות לעונתיות.

 

הזמנות חדשות לקוחות בעולם

 

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש השישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה בו התעצמות דרסטית בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 35.4% לעומת ערך של 45.0% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 9.6% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתכווצות ברכיב זה לרמת הביקושים מחו״ל ולעונתיות.