מדד מנהלי הרכש לספטמבר: המשק היצרני המקומי ממשיך במגמת ההתכווצות

הערך שנמדד החודש עומד על 49.2% לעומת ערך של 48.1% שנמדד בחודש הקודם. החודש ממשיכים להימצא במגמת התכווצות רכיבי התעסוקה והביקושים ליצוא בעוד רכיבי הביקושים המקומיים ותפוקות הייצור ממשיכים להימצא בהתרחבות


13:46 ,23.10.2023 מאת: מערכת פורט2פורט

מדד מנהלי הרכש בישראל ממשיך זה החודש הרביעי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 49.2% לעומת ערך של 48.1% שנמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), עלייה של 1.1% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. החודש ממשיכים להימצא במגמת התכווצות רכיבי התעסוקה 

 

והביקושים ליצוא בעוד רכיבי הביקושים המקומיים ותפוקות הייצור ממשיכים להימצא בהתרחבות. גם החודש רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך להימצא במגמת התרחבות. החודש חל שינוי כיוון ומעבר להתכווצות ברכיב רמות מלאי של מוצרים מוגמרים החודש. רכיבי זמני האספקה ממשיכים להימצא החודש במגמת התכווצות. יש לציין גם במדינות אחרות ובמיוחד בארה"ב ואנגליה המשקים נמצאים מזה מס' חודשים במגמת התכווצות.  

 

רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש הרביעי ברציפות להימצא בהתרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 52.7% לעומת ערך של 51.9% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.8% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה למגוון סיבות ובעיקר לעונתיות, לרמת הביקושים ומהלכי התייעלות. 

 

רכיב ההזמנות המקומיות ממשיך זה החודש השמונה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 52.7% לעומת ערך של 53.0% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.3% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה למגוון רחב של סיבות ובעיקר לרמת הביקושים ולעונתיות.

 

רכיב כמות הרכישות למלאי ממשיך זה החודש השישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 42.3% לעומת ערך של 41.6% שנמדד בחודש שעבר, עליה של 0.7% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתכווצות ברכיב זה לעונתיות ולשינויים ברמת המחירים.

 

רכיב המחירים של חומרי הגלם ממשיך זה החודש השלושים ושמונה ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 58.2% לעומת ערך של 54.7% שנמדד בחודש הקודם, עליה קלה של 3.5% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשמעות של רכיב המחירים הממשיך להימצא במגמת התרחבות הינו כי נצפתה המשך ההתייקרות במחירי חומרי הגלם. הסיבות העיקריות להמשך ההתרחבות ברכיב זה מיוחסת ע"י המשיבים לסקר בהמשך העליה במחירי חומרי הגלם ולשינויים בשערי החליפין.