מדד מנהלי הרכש לפברואר: המשק היצרני שב להתכווצות

ערך שנמדד החודש עומד על 49.1% לעומת ערך של 50.8% שנמדד בחודש הקודם, ירידה קלה של 1.7% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. רכיב תפוקות הייצור ירד החודש באופן משמעותי ב-4.4 נקודות


09:03 ,20.03.2024 מאת: מערכת פורט2פורט

במדד מנהלי הרכש בישראל חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד חצה המדד את קו 50% המבדיל בין התכווצות להתרחבות ועבר להתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 49.1% לעומת ערך של 50.8% שנמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), ירידה קלה של 1.7% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. החודש רכיב הביקושים המקומיים ורכיב תפוקות הייצור ממשיכים להימצא בהתרחבות, וזאת בעוד רכיבי התעסוקה והביקושים ליצוא ממשיכים גם החודש להימצא בהתכווצות. החודש רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך להימצא במגמת התרחבות. החודש רכיבי רמות מלאי של חומרי הגלם ומוצרים מוגמרים שבו להימצא בהתכווצות. רכיבי זמני האספקה ממשיכים להימצא החודש במגמת התכווצות. יש לציין כי במדינות אחרות ובמיוחד בארה"ב ואנגליה המשקים היצרניים ממשיכים להימצא החודש במגמת התכווצות.  

 

מדד מנהלי הרכש לחודש פברואר ירד ב-1.7 נקודות לרמה של 49.1. רמת המדד עברה להצביע על התכווצות, לאחר חודש בודד שבו הייתה מעל 50 נקודות. רכיב תפוקות הייצור ירד החודש באופן משמעותי ב-4.4 נקודות, רכיב ההזמנות המקומיות ירד ב-2.4 נקודות, רכיב ההזמנות מחו״ל נמצא מזה 13 חודשים מתחת לרמה של 50 נקודות ורכיב התעסוקה ירד ב-1.4 נקודות, וגם הוא מצביע על התכווצות מזה יותר משנה. גם החודש ניכרת ירידה ברכישות למלאי שהושפעו ככל הנראה מעיכובים בזמני התובלה הימית בעקבות השיבושים בשיט בים האדום.

 

כלכלני בנק הפועלים: רמת מדד מנהלי הרכש דומה לזו של ערב המלחמה, והיא משקפת ירידה קלה בייצור התעשייתי. ההזמנות המקומיות ותפוקות הייצור ירדו, אולם הם עדיין מצביעים על התרחבות, ואילו רכיב ההזמנות ליצוא עלה החודש, אך גם הוא מצביע על התכווצות. האינדיקטורים הכלכליים מצביעים על התאוששות בפעילות הכלכלית ברבעון הראשון של השנה, אולם נותרו עדיין ענפי משק ואזורים גיאוגרפיים שלא שבו לפעילות סדירה, ואלו משפיעים על הפעילות בענפי התעשייה. נתוני סחר חוץ לחודש פברואר היו חיוביים והציגו עלייה של 8.4% ביצוא התעשייתי לעומת החודש ורמה הגבוהה ב-1.6% מזו של טרם המלחמה.