מדד מנהלי הרכש: עלייה של 2.3% במדד יוני

רכיב ההזמנות המקומיות עלה ב-10.8 נקודות לרמה של 55 נקודות ועבר להצביע על התרחבות בפעילות. כלכלני בנק הפועלים: הצמיחה האטה מעט ברבעון השני אך נראה שהביקושים המקומיים עדיין איתנים


10:50 ,21.07.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

מדד מנהלי הרכש של ארגון מנהלי הרכש ובנק הפועלים עלה בחודש יוני ב-2.3 נקודות לרמה של 52.7 נקודות. רכיב ההזמנות המקומיות עלה ב-10.8 נקודות לרמה של 55 נקודות ועבר להצביע על התרחבות בפעילות. רכיבי התפוקות והתעסוקה ירדו החודש אך הם עדיין מצביעים על התרחבות מזה תשעה חודשים. ההזמנות ליצוא אומנם עלו החודש, אך נותרו זה החודש הרביעי ברציפות מתחת לרמת ה-50 נקודות.

 

מדד מנהלי הרכש בישראל לחודש יוני ממשיך זה החודש הרביעי ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמת ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על %52.7 לעומת ערך של 50.4% שנמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), עליה קלה של 2.3% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. החודש, רכיב הביקושים המקומיים שב וחזר להתרחבות והצטרף לרכיבי תפוקות הייצור והתעסוקה. רכיב  הביקושים ליצוא ממשיך גם החודש להיות בהתכווצות. רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך החודש להימצא בהתרחבות.

 

מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JPMorgan מצביע זה החודש השני ברציפות על התכווצות בפעילות התעשייתית. המדד ירד בחודש יוני 2019 ב-0.4 נקודות לרמה של 49.4 נקודות, ורמתו כעת היא הנמוכה ביותר מאז חודש אוקטובר 2012. בארה״ב המדד ירד לרמה של 51.7 נקודות מ-52.1 נקודות, כאשר באוגוסט 2018 רמת המדד הייתה 60.8 נקודות. בגוש האירו, זהו החודש החמישי ברציפות שהמדד מצביע על התכווצות בפעילות התעשייתית, ורמת המדד הגיעה ל-47.6 נקודות. בסין המדד ירד מתחת לרמת ה-50 נקודות–49.4 נקודות זאת לאחר שלושה חודשים רצופים בהם הצביע על התרחבות בפעילות.

 

כלכלני בנק הפועלים: ״מרבית רכיבי המדד מצביעים על התרחבות בפעילות התעשייתית. רכיב ההזמנות ליצוא מצביע על התכווצות מזה ארבעה חודשים ומשקף את ההאטה שנרשמת בסחר העולמי. נתוני סחר חוץ לחודש יוני, מצביעים על ירידה ביצוא הסחורות, אם כי זו התמקדה רובה ככולה ביצוא התרופות. ירידה נרשמה גם בכל רכיבי היבוא: חומרי גלם, מוצרי צריכה ונכסי השקעה. אנו מעריכים כי הצמיחה האטה מעט ברבעון השני, בהשפעת הגורמים הגלובליים, אך נראה שהביקושים המקומיים עדיין איתנים״.