אוריין: ירידה ברווחים בשל ירידה בפעילות הייצוא

תשעת החודשים הראשונים של השנה הסתיימו עם רווח של 2.57 מיליון דולר – ירידה של 41% לעומת רווח של 4.35 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. רכשה מכונת מיון בשווי 4.5 מיליון דולר שתפעל ב״קריית אוריין״ החל מאמצע 2020 לטובת פעילות אי-קומרס


14:01 ,20.11.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת הלוגיסטיקה והשילוח אוריין פרסמה השבוע את הדוחות הכספיים עבור הרבעון השלישי של 2018 כמו גם את התוצאות עבור תשעת החודשים הראשונים של השנה. מהדוחות עולה כי הרבעון השלישי הסתיים עם רווח של 740 אלף דולר - ירידה של 35% לעומת התקופה המקבילה אשתקד במהלכו החברה רשמה רווח של 1.13 מיליון דולר. תשעת החודשים הראשונים של השנה הסתיימו עם רווח של 2.57 מיליון דולר – ירידה של 41% לעומת רווח של 4.35 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

 

מחברת אוריין נמסר כי עיקר ההרעה בתוצאות הכספיות נבעה מההרעה בתוצאות מגזר היצוא. בתקופה של תשעת החודשים הראשונים נרשמה ירידה ברווח של כ-1.22 מיליון דולר במגזר היצוא - ירידה של 23% בהשוואה לתקופה המקבילה הנובעת בעיקרה בשל ירידה בהיקפי פעילות לקוחות המגזר הפרטי וכן בגין ביצוע פרויקט שהושלם בחציון הראשון של 2017.

 

יחד עם זאת מדווחת אוריין על שיפור בתוצאות מגזר ההפצה וההובלה ועל צמצום ההפסדים בכ-63% כאשר במהלך ינואר – ספטמבר נרשם הפסד של 536 אלף דולר בפעילות מגזר זה לעומת הפסד של 1.46 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. צמצום זה נבע הודות לגידול בהכנסות מלקוחות חדשים ולקוחות קיימים לצד המשך השפעת ההתייעלות התפעולית אשר באה לידי ביטוי בעיקר בצמצום השימוש בקבלני משנה, איחוד בקווי הפצה ובהתייעלות בכוח האדם.

 

אוריין דיווחה עוד כי היא אמורה לקבל לרשותה את המרכז הלוגיסטי החדש בפארק לב הארץ במהלך דצמבר הקרוב וכי היא פועלת לגיוס לקוחות ולאכלוס מרכז לוגיסטי זה. החברה עדכנה עוד כי היא ממשיכה בהליכי התכנון וההקמה של מרכז הניהול במודיעין והמרכז הלוגיסטי בבית חלקיה.

 

עוד מסרה החברה כי היא חתמה על הסכם לרכישת מכונה למיון חבילות בעלות של 4.5 מיליון דולר אשר תשמש את פעילות חטיבת ההפצה וההובלות במרכז הניהול במודיעין. מכונת המיון תוכל למיין חבילות בגדלים משתנים של 0.2 ק״ג עד 35 ק״ג, למעל 150 מסלולים וסניפים ועם אופציה להגדלת מספר זה. מכונת המיון תסופק לאוריין במהלך הרבעון הראשון של 2020 וזאת לקראת אכלוסה של ״קריית אוריין״, מרכז הניהול של אוריין,  במהלך הרבעון השני של אותה שנה. מאוריין נמסר כי ״רכישת מכונת המיון מהווה נדבך ביישום האסטרטגיה של החברה לאוטומטיזציה של הפעילות הלוגיסטית בקריית אוריין, והיא תאפשר לחברה להגדיל את כמות החבילות המשונעות על ידי חטיבת ההפצה וההובלה ולאפשר לה להעניק שירותים ללקוחות החברה הפועלים בתחום האי-קומרס״.