אייביטרנס רשמה רווח נקי של כ-3.08 מיליון שקלים ברבעון הראשון השנה

חברת הלוגיסטיקה אייביטרנס רשמה גידול ברווח הנקי שלה ברבעון הראשון של 2011 לעומת התקופה המקבילה אשתקד, עת הרוויחה החברה כ-1.62 מיליון שקלים. הכנסות החברה ברבעון עמדו על כ-39.8 מיליון שקלים


00:00 ,01.06.2011 מאת: מערכת פורט2פורט

מהדוחות הכספיים של חברת הלוגיסטיקה אייביטרנס עולה כי, החברה רשמה רווח נקי של כ-3.08 מיליון שקלים ברבעון הראשון של 2011. זאת לעומת כ-1.62 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. בסיכום שנת 2010 רשמה החברה רווח נקי של 11.37 מיליון שקלים. זאת לעומת הפסד של 9.4 מיליון שקלים בשנת 2009.

עוד עולה מהדוחות הכספיים כי, חל גידול ברווח התפעולי של החברה בסיכום הרבעון הראשון של השנה עמד על כ-4.02 מיליון שקלים. זאת לעומת כ-2.03 מיליון שקלים ברבעון הראשון של 2010. כמו כן, הרווח התפעולי של אייביטרנס לשנה החולפת עמד על כ-14.151 מיליון שקלים, לעומת כ-10 מיליון שקלים בשנת 2009.

גם בהכנסות חברת השילוח ברבעון הראשון השנה חל גידול והן הסתכמו לסך של כ-39.8 מיליון שקלים לעומת כ-38.9 מיליון שקלים. הכנסות החברה בשנת 2010 עמדו על כ-166.385 מיליון שקלים, זאת לעומת הכנסות בסך של כ-129.105 מיליון שקלים בשנת 2009.

ההון העצמי בתקופה הנסקרת הסתכם לסך של כ-36.8 מיליון שקלים, המהווים כ-41.0% מסך המאזן. זאת לעומת הון העצמי בסך של כ-23.3 מיליון שקלים ברבעון הראשון של 2010, שהיוו כ-28.1% מסך המאזן. על פי הדו"חות הכספיים, הגידול בהון העצמי בסך של כ-13.4 מיליון שקלים לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובע משורת הרווח של החברה.