נאמן מטעם מחזיקי האג"ח של אגרקסקו הפעיל רו"ח לחקירה ראשונית

ד"ר שלמה נס, עו"ד ורו"ח מצטרף לדוח שהוגש היום בפני ביהמ"ש ובו חוות דעת ראשונית שהגיש רו"ח יהודה ברלב על בדיקתו את פעולת אגרקסקו טרם קריסתה והוא כותב: "ממצאים חמורים בעניין מעורבותה של המדינה במדיניות החברה וההשלכות שיש לכך בקשר לאחריותה לנזקי הנושים, וכן


00:00 ,28.08.2011 מאת: מערכת פורט2פורט

הד"ר שלמה נס, עו"ד ורו"ח נאמן אגרקסקו מצטרף לדוח שהכין רו"ח יהודה ברלב ומסביר שפעל בשיתוף פעולה עם נאמן מחזיקי האג"ח. הד"ר נס הוא שהגיש המסמך לביהמ"ש לקראת הדיון מחרתיים והוא כותב בחריפות: "חוות הדעת הראשונית מעלה ממצאים חמורים לכאורה בעניין מעורבותה של המדינה במדיניות החברה וההשלכות שיש לכך בקשר לאחריותה לנזקי הנושים, וכן לגבי מצגים מטעים ושגויים שהוצגו בדוחות הכספיים של החברה".

את היוזמה לפתיחת חקירה הנוגעת לבדיקת פעולת החברה ניתן לראות בנאמן של מחזיקי האג"ח של אגרקסקו, עו"ד אברמי וול ועו"ד יורם בונן. חקירתו של רואה החשבון הייתה מוגבלת בגישה לכל המידע אך נראה כי כבר ממצאים ראשונים, ניתן ללמוד על ליקויים חמורים בהפעלתה. מחזיקי האג"ח מקווים באמצעות הדו"ח ללחוץ על המדינה להעביר כספים למימון חלק מחובות החברה.

יהודה ברלב הינו רו"ח בהשכלתו ובין היתר שירת במשטרת ישראל ביחידה לחקירות הונאה כקצין חקירות בכיר ויועץ בתחומי החשבונאות, הנהלת חשבונות וכלכלה.

רו"ח ברלב נשען על פסיקתה של השופטת אלשייך בעניין בה כתבה בין היתר כי:" ביצוע חקירות מקיפות הינו מטרה ראשית ומרכזית של ההליך", בהתייחסה להליך ההקפאה של החברה.

מהדו"ח המקיף עולה כי ישנה טביעת אצבע ברורה של המדינה בחלקה במצבה הקשה של אגרקסקו:

"זהות הדירקטורים מטעם המדינה ושיעורם בין חברי הדירקטוריון מעידים על כך שהמדינה שמה לה "פה ואוזניים" בחברה, הן מטעם משרד האוצר והן מטעם משרד החקלאות"

עוד מציין ברלב כי מדינת ישראל התוותה את מדיניות החברה וידעה את כל פעולותיה והשלכותיה. החהרה פעלה כזרוע של המדינה והוא כותב כי "העברות כספים על ידי החברה נעשתה במקום העברות על ידי המדינה" והוא מפרט: תמיכה בחקלאים שנקלעו לקשיים, מקדמות להקמת בתי אריזה ועוד תשלומים למגדלים כדי לעודד את החקלאות בישראל כאשר "פעילות החברה המוטה לטובת המגדלים על פני טובתה שלה הביאה לכך שכספי החברה חולקו מעבר ליכולת פירעון החוב של אגרקסקו דבר שגרם למחיקת ההון העצמי ולחדלות הפרעון של החברה"

מסקנה חמורה נוספת מצא רו"ח ברלב בעניין הנפקות האג"ח: "מסכימת חישוב שעשיתי עולה, כי עוד בטרם הונפקו אגרות החוב, לא עמד, לכאורה, הונה העצמי של החברה בתנאי אגרות החוב ולמעשה, כבר בעת ההנפקה היה לחברה גירעון משמעותי בהון".

מחזיקי האג"ח מקווים באמצעות הדו"ח ללחוץ על המדינה להעביר כספים למימון חלק מחובות החברה.

כאמור, הדוח כבר הונח בביהמ"ש הדן בעניינה של אגרקסקו ויש לראות כיצד תחליט השופטת לנהוג בו ובחומר המפורט שם.