DHL אקספרס תיתן חסות לוגיסטית לסירק דה סוליי

החברה תיקח חלק בכל הפעילות הלוגיסטית של הקרקס המפורסם ברחבי העולם ותטפל גם בפעילות היומיומית הנדרשת, כגון ניהול מחסן והפצת מוצרים


10:34 ,20.01.2014 מאת: מערכת פורט2פורט

DHL אקספרס תשמש כשותף הלוגיסטי של הקרקס המפורסם סירק דה סוליי (Cirque du Soleil).

 

במסגרת ההסכם תיקח DHL אקספרס חלק בשרשרת כפעילות הלוגיסטית של סירק דה סוליי ברחבי העולם באמצעות קבוצת הירידים, הסחר והאירועים הגלובלית של DHL, שהיא חטיבה ב-DHL Global Forwarding.

 

DHL תספק גם תמיכה לוגיסטית למשרדים הראשיים של סירק דה סוליי, הממוקמים במונטריאול, קנדה. בנוסף יפעלו שתי הקבוצות למיתוג ובפעולות שיווק בינלאומיות.

 

אמר מנכ"ל DHL אקספרס קן אלן: "סירק דה סוליי ו-DHL אקספרס הן מיזוג מושלם. שנינו התחלנו מיזמות והגענו עד כדי מותג בינלאומי על ידי מחויבות לכיבוש גבולות חדשים ותמיכה בלתי מסויגת בלקוחות שלנו. בעוד אנו משלבים כוחות במיזם המשותף, שתי החברות שהן בעלות האפשרות להשיג מצוינות. אנו מצפים לתחילת הפעילות מאחורי הקלעים".

 

הדרישה הלוגיסטית העיקרית של סירק דה סולי היא ההקמה והפירוק של המופעים והשינוע מאתר לאתר, הכולל שימוש בהובלה אווירית, ימית ויבשתית, כמו גם המעבר במכס בכל מדינה, כששינוע של מופע אחד יכול לכלול עד 80 מכולות מטען. בנוסף נדרש הקרקס לפעילות לוגיסטית יומיומית, הכוללת שילוח של חבילות קטנות, ניהול מחסן והפצת מוצרים.

 

יצוין שב-2014 צפויים 15 מיליון איש ברחבי העולם לצפות ב-19 ההצגות המתוכננות של סירק דה סוליי.