DHL Supply Chian, בפער ניכר

חטיבת שרשרת האספקה של DHL היא בעלת 8% מנתח השוק הגלובלי, עם הכנסות של 17 מיליארד דולר ב-2012


00:00 ,03.07.2013 מאת: מערכת פורט2פורט

חטיבת שרשרת האספקה של DHL היא הכוח הלוגיסטי המוביל במגזר, עם נתח שוק גלובלי שעומד על 8%.

הכנסות החטיבה עמדו ב-2012 על 13 מיליארד אירו (17 מיליארד דולר).

בהשוואה, במקום השני ניצבת CEVA, עם הכנסות של 3.9 מיליארד אירו ב-2012. הנתונים עולים ממחקר שבוצע על ידי ה"Transport Intelligence".

עוד עולה שמהמחקר, שמדובר בשוק מופלג. כך, נתח השוק של 10 החברות המובילות בתחום עומד רק על 22%, מה שמלמד שהשוק פתוח לאיחודים ומיזוגים בין החברות השונות.

לאור המשבר הכלכלי המתמשך באירופה, רואה ה-Transport Intelligence" את השוק של אסיה-פאסיפיק כאחד שיהפוך לשוק הדומיננטי עד 2016.

DHL Supply Chian היא חטיבת הלוגיסטיקה השלישית בגודלה באסיה-פאסיפיק, כשאף אחד מהחברות הגלובליות המובילות אינן נמצאות ברשימת 10 החברות המובילות באזור.