האוצר: תחזית צמיחה מעודכנת של 3.6% לשנת 2010

משרד האוצר מעריך כי יצוא הסחורות והשירותים צפוי לצמוח בשיעור של 9.2% בשנת 2010, 6.1% בשנת 2011 ו-7.5% בשנת 2012, זאת בעקבות הצמיחה הצפויה בהיקף הסחר העולמי


00:00 ,07.06.2010 מאת: מערכת פורט2פורט

משרד האוצר מעריך כי יצוא הסחורות והשירותים צפוי לצמוח בשיעור של 9.2% בשנת 2010, 6.1% בשנת 2011 ו-7.5% בשנת 2012, זאת בעקבות הצמיחה הצפויה בהיקף הסחר העולמי
 
שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ הציג בפני הממשלה את תחזיות הצמיחה של משרד האוצר לשנים 2011-2012 שיעמדו על 3.8% לשנת 2011 ו-4% לשנת 2012 ואת תחזית הצמיחה המעודכנת לשנת 2010 שתעמוד על כ-3.6%. על בסיס תחזיות אלו מכין משרד האוצר את התקציב הדו-שנתי. ממשרד האוצר נמסר כי לאחרונה אישרה הכנסת את הכלל הפיסקלי החדש ולפיו הוצאות הממשלה בשנת 2011 יגדלו ב-2.66%.
 
עוד נמסר ממשרד האוצר כי התקציב לשנים 2012-2011 מתבסס על תחזית צמיחה של 3.6 אחוזים ב-2010, 3.8 אחוזים ב-2011 ו-4.0 אחוזים ב-2012. צמיחה זו תובל על ידי הסקטור העסקי כאשר התוצר העסקי צפוי לצמוח בשיעור של 4.5% בשנים 2010- 2011 ו-4.7% ב-2012. תחזיות אלה מבטאות גידול בכל רכיבי התוצר. בפרט, צפוי גידול משמעותי בצריכה הפרטית בשנת 2010 וכן גידול משמעותי ביצוא בשלוש השנים הקרובות.
 
יצוא הסחורות והשירותים צפוי לצמוח בשיעור של 9.2% בשנת 2010, 6.1% בשנת 2011 ו-7.5% בשנת 2012, זאת בעיקר כתוצאה מהצמיחה הצפויה בהיקף הסחר העולמי וכן הגידול בתוצר האמריקאי. התיסוף שחל בחודשים האחרונים צפוי למתן במעט את הגידול ביצוא.
 
יבוא הסחורות והשירותים צפוי לגדול בשיעור של 7.9% בשנת 2010, 4% ו-5.3% בשנים 2011, 2012 בהתאמה. הגידול המשמעותי יותר ב-2010 מושפע בין היתר מעליית מחירי הנפט שכבר התרחשה בתחילת השנה וכן העליות בשוק ההון המבטאות גידול בעושר הציבור ובכך את הביקוש למוצרי צריכה (חלקם מיובאים).
 
הצריכה הפרטית צפויה לגדול בשיעור גבוה של 4.5% בשנת 2010, פיצוי מסוים על הגידול הנמוך מקצב גידול האוכלוסייה בצריכה הפרטית שנרשם ב-2009. קצב הגידול צפוי להתמתן בשנים 2011 ו-2012 ל-3% ו-3.2%  בהתאמה. הגידול בשלוש השנים מושפע מהעלייה ההדרגתית במספר המועסקים ובשכר הריאלי.
 
הצריכה הציבורית צפויה לגדול בשיעור של 1.8% בשנת 2010, 1.7% בשנת 2011 ו-1.8% בשנת 2012. גידול זה נובע מההנחות לגבי שוק העבודה.
 
ראש הממשלה בנימין נתניהו ציין בדיון כי "מצבה של ישראל טוב יותר באופן יחסי ממדינות מפותחות אחרות בשל שורה של שינויים שהביאו לריסון יחסי בהוצאות ויצירת תנאים טובים יותר לסקטור הפרטי להשקיע במשק ולעבוד. זאת בין היתר בשל הפחתת שיעורי המס".
 
נתניהו הוסיף כי "כעת צריך להיערך לעתיד נוכח המשבר באירופה וליצור מדיניות מוטת צמיחה". השווקים  העיקריים שלנו הופכים קשים יותר ליצוא וצריך לראות איך נוכל לעודד גמישות וכדאיות בייצוא של הסקטור הפרטי. זו משימה קשה הזקוקה ליוזמות רבות כמו  שינוי הבירוקרטיה ועוד פעילויות רבות אשר לא תבאנה מהגדלת הוצאה הציבורית. אנחנו קבענו כלל בנושא ואין כוונה לשנות אותו".
 
לדברי שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ: "תחזיות הצמיחה שלנו משדרות אופטימיות זהירה. אנחנו מאמינים ביכולתה של הכלכלה הישראלית לצמוח, כפי שנחלצה באופן מרשים מן המשבר העולמי. בתכניות הכלכליות שאנו מגבשים נעשה כל שביכולתנו כדי לחזק את מנועי הצמיחה שלה. יחד עם זאת, קיימת עדיין אי ודאות מסוימת השוררת בעולם, והדבר בא לידי ביטוי גם משבר המסתמן באירופה. אנו רואים כיצד מדינות כמו יוון, פורטוגל, ספרד ואפילו אירלנד מקצצות שכר במגזר הציבורי ומבצעות קיצוצים בתקציב. במדינות אלו ואף בבריטניה גם מעלים מסים על מנת להתמודד עם החובות הממשלתיים. אולם כאמור, הממשלה מאמינה בכלכלה הישראלית ובחוסנה, והיא תגדיל בשנה הקרובה את ההוצאה שלה בשיעור גבוה של 2.66% זאת בעקבות הכלל הפיסקלי החדש שגיבש משרד האוצר יחד עם בנק ישראל והמועצה הלאומית לכלכלה ואושר לאחרונה על ידי הכנסת".