הושלם סופית תהליך הצטרפות ישראל לארגון OECD

אושר הסכם הצטרפות ישראל לאמנת ה-OECD הכולל את מחויבויות ישראל לכללי הארגון והחלטותיו. הממשלה החליטה בנוסף להמשיך את פעילות צוות ההיגוי בראשות משרדי האוצר והחוץ ובהשתתפות משרדי הממשלה הרלוונטיים


00:00 ,22.08.2010 מאת: מערכת פורט2פורט

אושר הסכם הצטרפות ישראל לאמנת ה-OECD הכולל את מחויבויות ישראל לכללי הארגון והחלטותיו. הממשלה החליטה בנוסף להמשיך את פעילות צוות ההיגוי בראשות משרדי האוצר והחוץ ובהשתתפות משרדי הממשלה הרלוונטיים
 
הממשלה אישרה היום את הצעת שרי האוצר והחוץ הנוגעת להצטרפות מדינת ישראל לארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי - ה-OECD. החלטה זו כוללת אישור הסכם ההצטרפות של ישראל לאמנת הארגון שנחתם בפריז ב-29 ביוני 2010 שבו מופיעות מחויבויות ישראל ל-OECD והסכמתה לקודים, כללים והחלטות שקיבל הארגון על עצמו מאז היווסדו. בכך הושלם סופית תהליך ההצטרפות של ישראל ל-OECD.
 
כמו כן, החליטה הממשלה להמשיך את פעילות צוות ההיגוי בראשות משרדי האוצר והחוץ ובהשתתפות משרדי הממשלה הרלוונטיים, אשר יפעל בשיתוף אגף התקציבים באוצר להשלמת המחויבויות הנובעות מהצטרפות ישראל כחברה ב-OECD. הצוות ישמש כפורום להתייעצויות, עדכון ותיאום בכל הנוגע לפעילותה השוטפת של ישראל ב-OECD ולגיבוש מדיניות בנושאים כלליים שהינם חלק מהעבודה מול מטה הארגון.
 
שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, ציין כי "הצטרפות ישראל ל-OECD כחברה מן המניין מהווה תעודת כבוד למשק הישראלי וממלאת את לבנו גאווה. עם זאת, חשוב לזכור שאנחנו רק בתחילתה של דרך. ישראל תידרש להמשיך ולהוכיח את חוסנה ויציבותה של הכלכלה והחל מהיום גם לעמוד בסטנדרטים ובכללים מחייבים של ה-OECD".
 
לרגל סיום תהליך ההצטרפות לארגון מפרסם האגף לקשרים בינלאומיים במשרד האוצר ספר מסכם על תהליך ההצטרפות של ישראל לארגון ה-OECD -  "ישראל ב-OECD", בעריכתם של ד"ר נלי מונין, לשעבר הציר הכלכלי של ישראל לאיחוד האירופי, ומרק לובן, מנהל תחום ארגונים בינלאומיים באגף לקשרים בינלאומיים, משרד האוצר.
 
הספר מתמקד בתחומים ופעילויות ממשלתיות מרכזיות המושפעים מהצטרפות ישראל ל-OECD, תוך מתן פירוט של תחומים ופעילויות אלו ותיאור אופן ההשפעה של ההצטרפות לארגון עליהם.
 
בחלקו הראשון מתאר הספר את מבנה ה-OECD ואת פעילותו, הן הפנימית והן החיצונית (מול ארגונים בינלאומיים אחרים). כמו כן, מציג הספר את מערך הכלים המשפטיים שפיתח הארגון לעידוד סביבת הסחר הגלובלית, ובמקביל למניעת השימוש בה לרעה (למטרות שוחד, הלבנת הון, התחמקות ממס וכדומה).
 
החלק השני של הספר נפתח בהצגת הרקע ההיסטורי לצירופה של ישראל לארגון ותיאור הקריטריונים המרכזיים שסייעו בבחירת ישראל כמועמדת להצטרפות ל-OECD. בהמשך נכללות סקירות עומק המתארות היבטים שונים של פעילות OECD והשפעתם על ישראל בתחומי חינוך, חינוך פיננסי, הגבלים עסקיים, איכות הסביבה, מאבק בשוחד בעסקאות בינלאומיות, מיסוי בינלאומי והשקעות זרות.