היצואנים המובילים הגדילו היצוא בכ-20%

סך הייצוא של 100 יצואני הסחורות המובילים בתעשייה ברבעון הרביעי של 2007 מהווה כ-65% מסך הייצוא התעשייתי. עלייה של 38% בייצוא לאירופה ברבעון הרביעי


00:00 ,17.03.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

סך הייצוא של 100 יצואני הסחורות המובילים בתעשייה ברבעון הרביעי של 2007 מהווה כ-65% מסך הייצוא התעשייתי. עלייה של 38% בייצוא לאירופה ברבעון הרביעי
 
סך היצוא של 100 יצואני הסחורות המובילים בתעשייה ברבעון הרביעי של 2007 עמד על 6.29 מיליארד דולר, ומהווה כ-65% מסך הייצוא התעשייתי. בסה"כ גדל הייצוא בקרב היצואנים המובילים בכ-20% בהשוואה לרבעון השלישי, בדומה לגידול של כלל הייצוא התעשייתי.
 
בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד עלה ייצוא המובילים ברבעון הרביעי בכ-20.6% וזאת קצב עלייה מועטת מסך הייצוא התעשייתי אשר גדל בשיעור של כ-26% (בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד).
 
הגידול בהיקף הייצוא של המובילים ברבעון הרביעי, הגיע לאחר ירידה משמעותית ברבעון השלישי, וזאת לאחר עליות בשני הרבעונים שקדמו לה. עיקר ההסבר לירידה ברבעון השלישי הוא ככל הנראה עונתי, כתוצאה מחופשות הקיץ וכן חגי ישראל אשר חלו בספטמבר.
 
כך עולה מניתוח מדד 100 יצואני הסחורות המובילים בתעשייה המתפרסם זו הפעם השלישית ע"י מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת.
 
עוד מדגישים כלכלני המינהל כי למרות הירידה בשער הדולר אשר עמד בממוצע על כ-4.26 שקל לדולר ברבעון הרביעי של שנת 2006, וירד ל-3.94 שקל בממוצע ברבעון האחרון של 2007, דהיינו תיסוף של 7.5%, עדיין ניכר גידול ביצוא ברבעון האחרון אשתקד. רוב המכריע של היצואנים המובילים מבצעים פעולות של ביטוח שער ולכן פגיעים פחות מהירידה בערך הדולר, המטבע בו נעשו כ-80% מהעסקאות.
 
ברבעון הרביעי ניכרת עלייה בייצוא בכל רמות הטכנולוגיה. עיקר התרומה לעלייה בייצוא הגיעה מהעלייה החדה בתחום הטכנולוגיה המעורבת עילית שם עלה הייצוא בכ-29% ברבעון האחרון לאחר ירידה של כ-8.7% ברבעון השלישי.
 
גם בתחום הטכנולוגיה העילית נרשמה עלייה משמעותית ברבעון הרביעי ביחס לשלישי. העלייה בענפי ההייטק עמדה על כ-19% לאחר ירידות בשלושת הרבעונים הקודמים של שנת 2007. ביחס לרבעון המקביל אשתקד הגידול עמד על כ-10% בלבד. בתחום הטכנולוגיה המעורבת מסורתית חל גידול משמעותי ברבעון הרביעי בהשוואה לרבעון השלישי של 2007, ועמד על 11.9%. גם בתחום טכנולוגי זה הייתה ירידה משמעותית ברבעון השלישי וכן העלייה בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד הסתכם בכ-29.4%.

יצואני קבוצת הטכנולוגיה המסורתית (להם משקל נמוך בקרב 100 היצואנים המובילים) רשמו עלייה של 6.6% בהשוואה לרבעון השלישי. לעומת זאת בתחום הטכנולוגיה המסורתית ירד הייצוא של היצואנים המובילים ברבעון האחרון של 2007 בכ-14% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.
 
ניכרת עלייה בייצוא לאירופה ברבעון הרביעי אשר זינק בכ-38% לאחר ירידה של כ-9.6% ברבעון השלישי לעומת הרבעון השני של שנת 2007. עיקר הגידול מקורה בתחום יצואני ענפי הטכנולוגיה העילית-מעורבת ובתוכם חברות הכימיקלים.
 
היצוא לצפון אמריקה עלה בכ-13% ברבעון הרביעי אך בהשוואה לרבעון המקביל ירד בכ-3.4%. היצוא לאסיה גם עלה ברבעון הרביעי אך בשיעור צנוע של כ-3.6% בהשוואה לרבעון השלישי, ובשיעור דומה בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.