הכנסות רשות המסים ב-12 החודשים האחרונים: 180.7 מיליארד שקל

במסים הישירים נרשם גידול ריאלי של 8.0%, ובמסים העקיפים נרשם גידול בשיעור של 10.5%. ההכנסות ממס קנייה יבוא ברבעון השלישי שיקפו עלייה ריאלית של כ-20.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד


00:00 ,01.11.2007 מאת: מערכת פורט2פורט

במסים הישירים נרשם גידול ריאלי של 8.0%, ובמסים העקיפים נרשם גידול בשיעור של 10.5%. ההכנסות ממס קנייה יבוא ברבעון השלישי שיקפו עלייה ריאלית של כ-20.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד
 
הכנסות רשות המסים ב-12 החודשים האחרונים (אוקטובר 2006 - ספטמבר 2007) הסתכמו ב-180.7 מיליארד שקל - גידול בשיעור ריאלי של 9% בהשוואה לתקופה הקודמת. 103.1 מיליארד שקל במסים ישירים, (57% מכלל ההכנסות) ו-77.6 מיליארד שקל במסים עקיפים (43%). בחלוקה לפי סוגי מס, במסים הישירים נרשם גידול ריאלי של 8.0%, ובמסים העקיפים נרשם גידול בשיעור של 10.5%.
 
יצוין כי זו תקופה ראשונה שהגידול במסים העקיפים גבוה יותר מאשר הגידול במסים הישירים, עיקר הסיבה לכך היא סכום חד פעמי גבוה מאוד מחברת ישקר שהתקבל באוגוסט אשתקד, ולכן שיעור הגידול היה נמוך יותר.
 
ברבעון השלישי של 2007 הסתכמו הכנסות רשות המסים ב-48.9 מיליארד שקל, מתוכם 27.4 מיליארד שקל במסים ישירים ו-21.5 מיליארד שקל ממיסים עקיפים. סה"כ הגידול בהכנסות בתקופה זו הסתכם ב-8%, שיעור הגידול הוא גבוה מאוד, כ-16.5% במסים עקיפים, ואילו במסים ישירים שיעור הגידול היה כ-2.2% בלבד. כאמור הסיבה לכך היא סכום חד פעמי גבוה מאוד שהתקבל באוגוסט אשתקד. בניכוי הסכום החד פעמי היה שיעור הגידול במסים מסתכם ב-16%.
 
הכנסות רשות המסים ממסים ישירים הסתכמו ברבעון השלישי של 2007 (בהגדרות הרשות) ב-27.5 מיליארד שקל, סכום דומה להכנסות ברבעון המקביל ב-2006. בניכוי הגבייה החריגה מעסקת ישקר עלו ההכנסות בשיעור ריאלי של 15.7%. ב-12 החודשים האחרונים עלתה הגבייה הריאלית ממסים ישירים בכ-6.2% והסתכמה ב-106 מיליארד שקל.
 
בניכוי התאמות ותיקוני חקיקה גדלו ההכנסות ברבעון השלישי של 2007 לעומת הרבעון המקביל אשתקד ב-2.2% וב-12 החודשים האחרונים גדלו ההכנסות בשיעור ריאלי של 8%. העלייה הנמשכת בגביית המסים הישירים, אפילו מעבר לתקופה הנסקרת, נובעת בחלקה מרווחי הון בעלי אופי מחזורי (רווחי הון בניכוי ההכנסה מעסקת ישקר) ומהעלייה המואצת בתמ"ג.
 
יש לחזור ולהדגיש כי העלייה הנמשכת בגביית המסים מתרחשת על רקע הפחתות בשיעורי המס שיסתכמו בשנת 2007 בכ-2.45 מיליארד שקל.
 
סה"כ ההכנסות ממס קנייה יבוא ברבעון השלישי הסתכמו ב-3.5 מיליארד שקל, עלייה ריאלית של כ-20.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. העלייה נובעת בעיקר מגידול גבוה ביבוא כלי רכב. ברבעון השלישי של 2007 גדלו ההכנסות ממס קנייה על רכב בשיעור של 13.7% והסתכמו ב-2 מיליארד שקל. (יצוין כי ההכנסות מיבוא רכב מהוות כ-65% מהכנסות מס קנייה ביבוא).
 
יצוין כי בחודש יוני בוטלו מסי הקנייה על מוצרים לבנים, דבר שיש להניח משפיע על הגידול ביבוא. ברבעון השלישי של 2007 הסתכם יבוא כלי הרכב הפרטיים ב-43,813 מכוניות גידול של 15% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
יחד עם זאת, יש לציין כי הגידול בערך היבוא בתקופה זו הסתכם בכ-31% גבוה בהרבה ביחס לגידול במספר כלי הרכב, נתון המשקף מעבר לכלי רכב יקרים יותר ומאובזרים ביותר אביזרי בטיחות ולכן ערך היבוא שלהם גבוה יותר.
 
סה"כ יבוא מכוניות פרטיות ב-12 החודשים האחרונים הסתכם ב-173,140 מכוניות, גידול של 23% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, עיקר הגידול היה בתקופה של תחילת מודל 2008 דהיינו ברבעון השני. ניתוח נתוני המגמה של יבוא כלי רכב פרטיים ב-24 החודשים האחרונים מראה על תנודתיות רבה בין החודשים, אך נתוני המגמה מראים כי עד לחודש יולי 2006 הייתה יציבות ביבוא כלי הרכב הנוסעים ואילו החל מחודש יולי 2006 ניכרת מגמה ברורה של גידול ביבוא כלי הרכב מגמה שהתגברה ברבעון השני והשלישי של 2007.