הלמ"ס: ירידה ביצוא הסחורות לארצות אסיה בנובמבר 2006

היצוא לארצות האיחוד האירופי עלה ב-16.3% בספטמבר-נובמבר בהמשך לעלייה של 17.2% ביוני-אוגוסט. קיימת האטה בקצב הגידול ביבוא הסחורות מארצות האיחוד האירופי וארה"ב


00:00 ,19.12.2006 מאת: מערכת פורט2פורט

היצוא לארצות האיחוד האירופי עלה ב-16.3% בספטמבר-נובמבר בהמשך לעלייה של 17.2% ביוני-אוגוסט. קיימת האטה בקצב הגידול ביבוא הסחורות מארצות האיחוד האירופי וארה"ב
 
בחודשים ינואר-נובמבר 2006 הסתכם יבוא הסחורות (למעט יהלומים) ב-35.4 מיליארד דולר. 37% מהיבוא היה מארצות האיחוד האירופי, 19% מארצות אסיה, 13% מארצות הברית ו-31% הנותרים מיתר ארצות העולם.
 
יצוא הסחורות (למעט יהלומים) הסתכם ב-11 החודשים הראשונים של שנת 2006 ב-27.8 מיליארד דולר. באותה תקופה היווה יצוא הסחורות (למעט יהלומים) לארצות האיחוד האירופי 33%, היצוא לארצות הברית 31%, היצוא לארצות אסיה 15% ו-21% הנותרים ליתר ארצות העולם.
 
על כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על סמך נתונים ארעיים על הסחורות שעברו במכס ואשר אינם כוללים את הסחר בין ישראל לרשות הפלסטינית. יצוין כי היקף הסחר בחודשים יולי ואוגוסט הושפע מהמצב הביטחוני. כמו כן, הנתונים אינם כוללים יבוא ויצוא שירותים (הכוללים שירותי תוכנה). נתונים על כלל יצוא ויבוא סחורות ושירותים מתפרסמים במסגרת מאזן התשלומים מדי רבע שנה.
 
נתוני המאזן המסחרי (למעט יהלומים) בחודשים ינואר-נובמבר 2006 מצביעים על עודף של 3.9 מיליארד דולר בסחר הסחורות עם ארצות הברית (1.9 מיליארד דולר בחודשים המקבילים בשנת 2005). לעומת זאת, באותה תקופה נרשם גירעון של 3.8 מיליארד דולר במאזן המסחרי עם ארצות האיחוד האירופי (3.7 מיליארד דולר ב-2005), עם ארצות אסיה הגירעון הגיע מתחילת השנה ל-2.6 מיליארד דולר (2.3 מיליארד דולר ב-20505) ועם יתר ארצות העולם הגירעון הסתכם ב-5.1 מיליארד דולר (4.2 מיליארד דולר ב-2005).
 
נתוני המגמה של יבוא הסחורות (למעט יהלומים, אניות ומטוסים וחומרי אנרגיה) שחושבו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לאחר ניכוי העונתיות הרגילה וגורמים בלתי סדירים, מצביעים על האטה בקצב הגידול של יבוא הסחורות: 5.3% בחודשים ספטמבר-נובמבר בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 14.9% ביוני-אוגוסט. האטה בקצב הגידול השתקפה ביבוא מארצות האיחוד האירופי שעלה, על פי נתוני המגמה, בשלושת החודשים האחרונים ב-2.8% בחישוב שנתי, לעומת עלייה של 10.0% לחודשים יוני-אוגוסט.
 
היבוא מארצות הברית עלה בספטמבר-נובמבר ב-5.3% בחישוב שנתי לעומת עלייה של 23.9% ביוני-אוגוסט.  לעומת זאת, הואץ קצב הגידול ביבוא מארצות אסיה שעלה בשלושת החודשים האחרונים ב- 17.2% בהמשך לעלייה של 9.2% ביוני-אוגוסט.
 
יצוא הסחורות (למעט יהלומים) עלה, על פי נתוני המגמה, בחודשים אוגוסט-נובמבר 2006 ב-12.7% בחישוב שנתי בהמשך לעלייה של 14.5% ביוני-אוגוסט. היצוא לארצות האיחוד האירופי עלה ב-16.3% בספטמבר-נובמבר בהמשך לעלייה של 17.2% ביוני-אוגוסט. היצוא לארה"ב עלה בשלושת החודשים האחרונים ב-6.6% חישוב שנתי, האטה בהשוואה לעלייה של 26.3% ביוני-אוגוסט. גם היצוא לקבוצת יתר ארצות העולם עלה ב-7.4% בשלושת החודשים האחרונים לעומת ירידה של 4.2% ביוני-אוגוסט. לעומת זאת, היצוא לארצות אסיה ירד בספטמבר-נובמבר ב-5.9% בחישוב שנתי לעומת עלייה של 13.6% ביוני-אוגוסט.