יוארך נוהל "יצואן מאושר"

יצואן מאושר" הינו יצואן אשר עומד בתנאים שנקבעו על ידי רשויות המכס של המדינה המייצאת. בימים אלה עומד לפקוע תוקף המעמד יצואן מאושר שניתן לחלק מהיצואנים


00:00 ,24.03.2010 מאת: מערכת פורט2פורט

יצואן מאושר" הינו יצואן אשר עומד בתנאים שנקבעו על ידי רשויות המכס של המדינה המייצאת. בימים אלה עומד לפקוע תוקף המעמד יצואן מאושר שניתן לחלק מהיצואנים
 
מהנדס דוד חורי, מנהל תחום בכיר יצוא וכללי מקור ברשות המסים, הוציא לאחרונה הודעה לסוכני המכס ולבתי המכס ברחבי ישראל כי ניתנה הנחייה ליחידות היצוא בבתי המכס אשדוד, חיפה ונתב"ג, להאריך את תוקף מעמד "יצואן מאושר" בכפוף להוראת הנוהל.
 
על מנת להאריך את תוקף הנוהל יש להגיש בקשה להארכת תוקף מעמד "יצואן מאושר" לבית המכס אשר אישר מעמד זה בעבר, להגיש תצהיר אשר יבהיר כי לא חלו שינויים בנתונים שנמסרו על ידו במועד ההרשמה,
 
עוד ציין מהנדס דוד חורי כי בית המכס מוסמך להאריך את תוקף מעמד "יצואן מאושר" לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים. אם לא תאושר בקשה להארכת תוקף, הודעה על כך תימסר ליצואן בכתב והוא יהיה רשאי להגיש ערר על החלטה זו בפני המוסמך בהנהלה. יצואן אשר לא קיבל הארכת תוקף המעמד לא יוכר כ"יצואן מאשר" לאחר פקיעת תוקף האישור שניתן לו ובהתאם, לא יהיה רשאי להנפיק חשבוניות הצהרה בלתי מוגבלות.
 
נזכיר כי בשנת 2007 התפרסמו הוראות נוהל אודות הדרישות שעל יצואן לקיים בכדי שמינהל המכס הישראלי יסמיכו למעמד "יצואן מאושר". על פי הוראות הנוהל, תוקף מעמד "יצואן מאושר" נקבע לשלוש שנים ובימים אלה עומד לפקוע תוקף המעמד יצואן מאושר שניתן לחלק מהיצואנים.
 
כידוע, "יצואן מאושר" הינו יצואן אשר עומד בתנאים שנקבעו על ידי רשויות המכס של המדינה המייצאת ורשאי, עם קבלת מעמד זה, להצהיר על גבי החשבונית, הצהרה בלתי מוגבלת EUR-1או EUR-MED, על טובין בעלי ערך בלתי מוגבל, המיוצאים במסגרת ההסכמים האירופאים-ים-תיכוניים, כתחליף לחובת הנפקת תעודות תנועה EUR-1 ו-EUR-MED על ידי יחידות המכס במועד היצוא.