אושר בטרומית: הקמת מאגר מידע של ניקוד מסוכנות לנהגים מקצועיים

המאגר, שינוהל על ידי משרד התחבורה, יעקוב אחר ניקוד המסוכנות האישי של כל נהג. גישה למאגר תהיה למעסיק נהג מקצועי


13:41 ,30.06.2016 מאת: מערכת פורט2פורט

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מאגר מידע של ניקוד מסוכנות לעניין נהגים מקצועיים), התשע"ו-2016 של חבר הכנסת איתן כבל וקבוצת חברי כנסת.

 

בהצעת החוק מוצע כי ייקבע מנגנון של מתן ניקוד מסוכנות לכל נהג, בהתבסס על קריטריונים אותם יקבע שר התחבורה והבטיחות בדרכים בתקנות. בין היתר, יכללו קריטריונים אלה התייחסות לוותק הנהג, למספר העבירות שביצע, לחומרת העבירות, למועד בו נעברו וכן להשתלמויות והדרכות שעבר הנהג.

 

את מאגר המידע שבו ייכלל ניקוד המסוכנות האישי של נהגים ינהל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים. כן מוצע כי הנגישות למידע בנוגע לניקוד המסוכנות של נהג תהא רק למעסיק נהג מקצועי בכפוף להוראות שקבועות בהצעת החוק.

 

בדברי ההסבר נכתב: "נהג הסעות, בין אם מדובר בנהג תחבורה ציבורית, נהג הסעת ילדים, או כל הסעה אחרת, מקבל על עצמו אחריות לא רק לחייהם של המוסעים על ידו,  אלא גם אחריות לשלומם של משתמשים אחרים בכביש לרבות הולכי רגל. כיום, אדם יכול לשמש כנהג הסעות, ולקבל על עצמו את האחריות הכרוכה בכך, בלי שלעבר ולניסיון התעבורתי שלו ישנה השפעה כלשהי על כשירותו לשמש כנהג הסעות. מצב דברים זה הוא בלתי מתקבל על הדעת, מסכן את שלומו של הציבור וכבר גרם בעבר לתאונות מרובות נפגעים אשר בהן היו מעורבים נהגי הסעות בעלי עבר עשיר של עבירות תעבורה.

 

מצב דברים זה מציב גם את המעסיקים בתחום התעבורה בפני מציאות בלתי אפשרית, כאשר הם נתפסים בעיני הציבור כאחראים לטיב הנהגים המועסקים על ידם ולתאונות המתרחשות במהלך ביצוע העבודה עבורם, ובה בעת אין ברשותם כלים המאפשרים להם להימנע מהעסקת נהגים מסוכנים. המעסיקים יכולים וצריכים לשמש הלכה למעשה כ"שומרי הסף" אשר ימנעו את הפקדת ההגה בידי נהגים מסוכנים ובכך יגנו על בטיחות ציבור הנוסעים.  על כן, ראוי כי תימצא הדרך לאפשר להם לקבל מידע בדבר הערכת מסוכנותם של נהגים ושל מועמדים לעבודה כנהגים, בדרך שתאפר להם להימנע מהעסקתם של נהגים מסוכנים."

 

ח"כ כבל: אחרי תאונות כמו למשל התאונה הקשה בכביש מספר 1 בין נהג האוטובוס לבין המשאית שחנתה בצד, כולנו מזדעזעים כשנחשף גיליון ההרשעות של אותו נהג ושואלים מי נתן את האישור לנהג הזה לעלות על הכביש? כמעט שליש מההרוגים בשנה האחרונה נהרגו מתואנות בהן היו מעורבות משאיות.