החלטה מקדמית בחקירת היבוא בהיצף קנאביס מקנדה

לפי ההחלטה המקדמית שפרסם הממונה על היטלי סחר במשרד הכלכלה התעשייה יבוא פרחי קנאביס מקנדה בוצע בשנים האחרונות במחירי היצף אשר גרמו נזק ממשי לתעשיית הקנאביס המקומית. הממצאים הסופיים, שיתפרסמו בחודשים הקרובים, עשויים לכלול המלצה להטיל היטל היצף


10:05 ,10.07.2024 מאת: מערכת פורט2פורט

הממונה על היטלי סחר במשרד הכלכלה והתעשייה, דני טל, פרסם היום החלטה מקדמית בעניין חקירת ההיצף ביבוא קנאביס מקנדה לפיה יבוא פרחי קנאביס מקנדה בוצע בשנים האחרונות במחירי היצף אשר גרמו נזק ממשי לתעשיית הקנאביס המקומית.

 

החקירה נפתחה ב 18.01.2024 וממצאיה הסופיים צפויים להתפרסם בחודשים הקרובים. במידה ולא יהיה שינוי משמעותי בממצאיה המקדמיים של החקירה, צפויים הממצאים הסופיים לכלול המלצה להטיל היטל היצף על יבוא פרחי קנאביס מקנדה.

 

בשנים האחרונות הושקעו בתעשיית הקנאביס הרפואי בישראל מיליארדי שקלים בגידול, ייצור מחקר ופיתוח הענף אשר כלל הקמת מתקנים ומפעלי יצור מתקדמים תוך שימוש בתקינה מתקדמת ומחמירה בתהליכי הגידול, הייצור והשיווק. רבות מההשקעות הללו ירדו לטמיון וחברות יצרניות רבות נסגרו לצד הגידול הדרמטי ביבוא. כעת מתברר כי הקנאביס המיובא, אשר רובו מגיע מקנדה, מיובא לישראל במחירי היצף.

 

מחירי היצף מתקיימים כאשר היצרן הזר מייצא את הטובין במחירים הנמוכים מעלויות היצור שלהם או ממחירם במדינת המקור. יבוא כזה מוגדר בארגון הסחר העולמי כ״סחר לא הוגן״ ולפי אמנת ההיצף של ה-WTO רשאית המדינה לגונן על השוק המקומי שלה במקרים כאלה בדרך של הטלת היטל היצף, המשווה את מחיר היבוא למחיר המשקף תחרות הוגנת.

 

מכירות במחירי היצף עשויות להיווצר במקרים בהם היצרן הזר סובל מעודף מלאי שלא נמכר בשוק המקומי שלו לצד תוקף מוגבל של הטובין המשפיעה על יכולתו לאחסן עודפי ייצור שלא נמכרו, או במקרים בהם הוא מעוניין לכבוש נתח שוק במדינה המייבאת גם במחיר של פגיעה מתמשכת ברווחיותו מתוך שיקולים ארוכי טווח של חדירה וביסוס פעילותו בשווקים זרים.

 

שיעורי ההיצף שנמצאו לחברות הקנדיות הנם כדלקמן:

חברת דציבל

63%

חברת וילג' פארמס

74%

חברת אורגניראם

112%

יתר החברות הקנדיות

369%

 

 

 

למרות הממצאים על קיומו של יבוא במחירי היצף הגורם לנזק לתעשייה המקומית החליט הממונה בשלב זה להימנע מהטלת ערובה זמנית וימתין עם המלצותיו בעניין לשלב הגשת ממצאי החקירה הסופיים.

לצדדים לחקירה נתנה תקופה של 30 יום בכדי להעביר את הערותיהם וטיעונים משלימים בהתאם לממצאי ההחלטה טרם פרסום הממצאים הסופיים.