הלמ״ס: ירידה של 8.7% ביצוא הסחורות בשנת 2020

בשנת 2020, הגירעון בסחר הסחורות הסתכם כאמור ב-69.2 מיליארד שקל. יצוא הסחורות הסתכם בשנת 2020 ב-169.4 מיליארד שקל נמוך ב-8.5% מהיצוא בשנת 2019. נרשמה ירידה של 3% ביבוא סחורות


09:17 ,14.01.2021 מאת: מערכת פורט2פורט

הלשכה ההמרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את נתוני סחר החוץ של ישראל עבור שנת 2020. מהנתונים עולה כי בשנת 2020 הגירעון בסחר הסחורות הסתכם ב-69.2 מיליארד שקל. יצוא הסחורות הסתכם בשנת 2020 ב-169.4 מיליארד שקל נמוך ב-8.5% מהיצוא בשנת 2019. יצוא הסחורות, ללא אוניות, מטוסים ויהלומים, הסתכם בשנת 2020 ב-152 מיליארד שקל, ירידה של 8.7% לעומת שנת 2019. יבוא הסחורות, במחירים שוטפים בשקל, הסתכם כאמור ב-238.6 מיליארד שקל והיה נמוך ב-11.6% בהשוואה לשנת 2019.

 

מהנתונים עולה עוד כי בשנת 2020 הסתכם היצוא התעשייתי, הכרייה והחציבה ב-149.7 מיליארד שקל, נמוך ב-8.9% בהשוואה ל-2019. היצוא החקלאי ירד ב-11.5% בהשוואה ל-2019, והסתכם ב-3.6 מיליארד שקל. יצוא היהלומים הסתכם ב-16.4 מיליארד שקל, ירידה של 5.2% לעומת שנת 2019. מפירוט היצוא התעשייתי לפי עוצמה טכנולוגית עולה שיצוא תעשיות טכנולוגיה עילית ירד ב-9.5%, יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית ירד ב-8.4% בהשוואה לשנת 2019, יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית ירד ב-9.2% ויצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית ירד ב-6.4%. פירוט יבוא הסחורות לפי ייעוד מראה שיבוא אוניות ומטוסים ירד ב-87.9%, יבוא חומרי גלם ירד ב-2.2%. יבוא יהלומים ירד ב-16.5%, יבוא חומרי אנרגיה ירד ב-41.8% ויבוא מוצרי השקעה הכוללים כלי תחבורה להשקעות ירד ב-7.6%. לעומת זאת, יבוא מוצרי צריכה עלה ב-0.9%.

 

בשנת 2020 היה היצוא התעשייתי, הכרייה והחציבה 88% מכלל יצוא הסחורות. יצוא יהלומים היה 10% ו-2% הנותרים היה יצוא חקלאי, ייעור ודיג. התפלגות היצוא התעשייתי לפי העוצמה הטכנולוגית מראה כי משקלן של תעשיות טכנולוגיה עילית ירד. בשנת 2020 היה יצוא זה 37% מכלל היצוא התעשייתי. במונחים מוחלטים קטן בשנת 2020 יצוא תעשיות טכנולוגיה עילית ב-5.8 מיליארד שקל. פירוט לפי ענפים מראה על ירידה של 43.1% ביצוא ענף ייצור תרופות לעומת שנת 2019. יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית הסתכם בשנת 2020 ב-62.2 מיליארד שקל, בהשוואה ל-67.9 מיליארד שקל בשנת 2019, ירידה של 8.4%. רוב הירידה הייתה ביצוא ענף ייצור כימיקלים ומוצריהם שירד ב-2.6 מיליארד שקל.

 

יצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית ירד בשנת 2020 ב-9.2% והסתכם ב-21 מיליארד שקל, לעומת 23.1 מיליארד שקל בשנת 2019. פירוט לפי ענפים מראה על ירידה של 61.8% ביצוא ענף ייצור מוצרי נפט גולמי ומזוקק. יצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית ירד בשנת 2020 ב-6.4% לעומת השנה הקודמת והסתכם ב-10.8 מיליארד שקל. פירוט לפי ענף מראה כי יצוא ענף ייצור נייר ומוצריו ירד ב-12.4% לעומת שנת 2019 ויצוא ענף ייצור עיבוד מוצרי עור ירד ב-17.5% לעומת שנת 2019. יצוא יהלומים הסתכם בשנת 2020 ב-16.4 מיליארד שקל, נמוך ב-5.2% בהשוואה לשנת 2019. היצוא החקלאי, ייעור ודיג הסתכם בשנת 2020 ב-3.6 מיליארד שקל, לעומת 4 מיליארד שקל בשנת 2019 ירידה של 11.5%. פירוט לפי ענפים מראה על ירידה ביצוא ענף גידול פרחים ב-28.8%. לעומת זאת, נרשמה עלייה של 2.5% ביצוא ענף גידול ההדרים.

 

פירוט היבוא בשנת 2020 לפי ייעוד מראה כי 47% מכלל היבוא היה יבוא חומרי גלם, 23% יבוא מוצרי צריכה, 16% יבוא מכונות, ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות, 8% יבוא חומרי אנרגיה ו-6% הנותרים יבוא יהלומים, אוניות ומטוסים. יבוא חומרי גלם הסתכם בשנת 2020 ב-111 מיליארד שקל, ירידה של 2.2% בהשוואה לשנת 2019. פירוט לפי קבוצות סחורות, מראה על ירידה ביבוא תעשיות מכונות ואלקטרוניקה (5.9%) וביבוא ברזל ופלדה (9.3%). יבוא מוצרי השקעה הסתכם בשנת 2020 ב-39 מיליארד שקל. בשנת 2020 ירד יבוא זה ב-7.6%. יבוא כלי תחבורה, הכולל מכוניות נוסעים לצרכים עסקיים ירד בשנת 2020 ב-47.1%. לעומת זאת, יבוא מכונות וציוד עלה ב-0.3%.

 

יבוא מוצרי צריכה הסתכם בשנת 2020 ב-55.7 מיליארד שקל, עלייה של 0.9%. יבוא מוצרים לצריכה שוטפת עלה ב-5.4%, עיקר העלייה הייתה ביבוא תרופות (7.8%). לעומת זאת, ירד יבוא מוצרים בני קיימה ב-5.7% ומתוכם יבוא כלי תחבורה ירד ב-19.7%. יבוא יהלומים הסתכם בשנת 2020 ב-11.6 מיליארד שקל לעומת 13.9 מיליארד שקל, נמוך ב-16.5% בהשוואה לשנת 2019. יבוא מוצרי אנרגיה ירד בשנת 2020 והסתכם ב-19.3 מיליארד שקל, נמוך ב-41.8% לעומת היבוא בשנת 2019.