יוגברו שיתופי הפעולה בין רשויות המסים בעולם

במוסקבה נערך לאחרונה כנס בינלאומי של ראשי רשויות מסים על רקע המשבר הפיננסי בעולם. בין השאר, הובע הצורך בשיתוף פעולה והחלפת אינפורמציה ולהגברת השקיפות


00:00 ,30.05.2013 מאת: מערכת פורט2פורט

במהלך חודש מאי התכנסו ראשי רשויות המס מ-45 מדינות במוסקבה, על מנת לדון באתגרים ובצעדים שיש לנקוט על רקע המשבר הכלכלי והפיננסי הפוקד את העולם.

בכנס, שנערך במסגרת הפורום של מנהלי רשויות המס של מדינות מטעם ארגון ה-  OECDהשתתף מנהל רשות המסים בישראל משה אשר.

במהלך הדיונים עמדו רשויות המסים על הצורך של כלל החברות הבינלאומיות הגדולות לשאת בנטל המס במדינותיהם ולהימנע משחיקת בסיס המס ומתכנוני מס אגרסיביים.

כמו כן, התמקדו מנהלי רשויות המס בדרכים השונות להבטחת ציות לחוק ולאכיפתו, תוך מתן שירות טוב לנישומים וטיפול אפקטיבי בהעלמת מס ובתכנוני מס אגרסיביים, כולל טיפול בהון השחור, בין השאר על ידי קידום יוזמה ליצירת אמנה בין מדינתית בעניין העברת מידע.

במסגרת הכנס הביעו ראשי רשויות המס מחויבות לשיתוף פעולה להחלפה אפקטיבית של אינפורמציה, להגברת השקיפות, והציעו לשתף במידע על שיטות עבודה בתחומים השונים.

פורום ראשי רשויות המס פועל בימים אלו לקידום מספר פרויקטים, ביניהם יצירת כלים למניעת שחיקת בסיס המס בעסקאות באמצעות עסקאות בינלאומיות מורכבות ובשימוש בתאגידים במקלטי מס, שימת דגש על התאמת "מחירי העברה" בין גופים קשורים בעולם למציאות העכשווית, טיפול בעסקאות באמצעות האינטרנט ועוד.

עם שובו מהכנס ציין אשר כי השיח הבינלאומי ומסקנות הכנס עומדות בשורה אחת עם המגמות של רשות המסים בישראל לשנים הקרובות, של הידוק האכיפה והעמקת הגבייה, לצד הגברת השירות לאזרחים, ועם המהלכים כפי ששולבו בחוק ההסדרים.

במסגרת הכנס נערכו שיחות בין משה אשר מנהל רשות המסים בישראל ובין מספר מנהלי רשות מסים מקבילים בעולם במטרה לקדם שיתופי פעולה קונקרטיים בין רשויות המס, בין היתר, להחלפת אינפורמציה כחלק המאבק בהון השחור ולכריתת אמנות למניעת כפל מס בין מדינות שישראל טרם חתמה על אמנת מס.