לין: עליית מס הארנונה גובה מחיר כבד מכלל הציבור והעסקים

אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר: ״מדברים גבוהה על יוקר המחייה אבל כאן איש מהלוחמים הגדולים אינו רוצה לגעת. יש לנתק את מדד השכר מנוסחת מס הארנונה״. בשנת 2019 יעלה מס הארנונה בכ-79 מיליון שקל


13:37 ,06.08.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

מתחשיב שערך איגוד לשכות המסחר עולה כי משנת 2012 ועד היום, כולל שנת 2019, עלה מס הארנונה ב-16.03% ובסכום של 3.2 מיליארד שקל. מרביתו, כתוצאה מעליית השכר במגזר הציבורי, שרשם גידול של 25% ובסכום של 2.5 מיליארד שקל.

 

עם תחילת שנת 2018 יעלה מס הארנונה שישלם כלל הציבור ב-0.32%, שהם כ-79 מיליון שקל (לא כולל אישורים חריגים), כך שסך מס הארנונה יגיע השנה לכ-24.8 מיליארד שקל.  כך עולה מבדיקת איגוד לשכות המסחר. 

 

כידוע, על פי חוק, מדי שנה מתעדכן מס הארנונה אוטומטית לפי נוסחה המורכבת מממוצע של 50% משינוי במדד המחירים לצרכן ו-50% משינוי במדד שכר במגזר הציבורי. 

 

מתחשיב שערך איגוד לשכות המסחר עולה כי משנת 2012 ועד היום, כולל העלייה הצפויה בשנת 2019, עלה מס הארנונה ב-16.03% ובסכום של 3.2 מיליארד שקל. מרביתו, כתוצאה מעליית השכר במגזר הציבורי, שרשם גידול של 25% ובסכום של 2.5 מיליארד שקל.

 

עליית השכר במגזר הציבורי היא הגורם העיקרי הדוחף מדי שנה את מס הארנונה מעלה, ללא כל תוספת בשירותים הניתנים לציבור ולעסקים. גם כאשר הבקשות החריגות להעלאת מס הארנונה פחתו עם השנים, עקב מאבק מתמשך של איגוד לשכות המסחר, מס הארנונה המשיך לעלות לאור עליית השכר במגזר הציבורי.

 

לדברי עו״ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, ״למרות שדרשנו זה מכבר לנתק כליל את נוסחת העדכון של מס הארנונה מההצמדה האוטומטית למדד השכר במגזר הציבורי - הדבר לא נעשה. הכנסת קופאת על שמריה. כל אימת שעולה השכר במגזר הציבורי, כולל חריגות השכר, נפגעות כל שכבות האוכלוסייה בישראל ונטל המס על העסקים עולה״.

 

״העדכון האוטומטי של מס הארנונה, המשולם על ידי השכבות החלשות מעיק אף יותר ממחירי מוצרי המזון. התוצאה הנוכחית מעידה עד כמה הכרחי ודחוף לנתק את מדד השכר מנוסחת מס הארנונה״.

 

לין ציין כי ״המחדל של משרד הפנים אילץ אותנו ליזום הצעת חוק לתיקון הנוסחה. איגוד לשכות המסחר יזם הצעת חוק לביטול השפעתו של מדד השכר במגזר הציבורי בנוסחת העדכון של מס הארנונה והשארת ההצמדה למדד המחירים לצרכן בלבד״.

 

לין התייחס להמלצות הצוות הבינמשרדי לשינויים בתחום הארנונה של משרד הפנים, ואמר כי הן לא פותרות את בעיית היסוד, שכן הפחתת משקל מדד השכר במגזר הציבורי בנוסחה מ-50% ל-40% אינה מספקת; וכן יש סכנה גדולה מאד בהצמדת רכיב זה רק לשכר עובדי הרשויות המקומיות.