מסתמן: האיחוד האירופי יקשיח דרישות הייבוא על מארזי עץ

האיחוד האירופי הציע הצעת חקיקה הקובעת בקרות רשמיות על אריזות עץ המיובאות לאיחוד, ללא תלות בסוג המוצר הארוז. עבור מוצרים אשר יהיה חשש כי העץ נגוע או לא עבר טיפול כנדרש, המוצרים יעוכבו במכס עד 3 ימים


09:51 ,23.09.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

האיחוד האירופי אימץ רגולציה המבצעת האחדה של הבקרות והפעילויות הרשמיות של המדינות החברות ביישום חקיקות האיחוד בנושא מזון ומוצרים חקלאיים (רגולציה 2017/625), הכוללת בין היתר בקרות רשמיות המבוצעות על בעלי חיים וסחורות המיובאות לאיחוד האירופי ממדינות שלישיות.

 

כחלק מאימוץ החקיקות התומכות בחקיקת המסגרת הנ״ל, האיחוד האירופי הציע הצעת חקיקה הקובעת בקרות רשמיות על אריזות עץ המיובאות לאיחוד, ללא תלות בסוג המוצר הארוז.

 

בעניין זה, טיוטת תקנה שהוצעה על ידי הנציבות קובעת את חובתן של הרשויות המוסמכות האירופיות לפתח תכנית פיקוח על מארזים אלו, המבוססת על הערכת סיכונים. על מנת לארגן את הבקרות הרשמיות ולהימנע מעומס מיותר על בעלי העסקים, הצעת החקיקה מונה מספר מקרים ותנאים תחתם רשויות האכיפה האירופיות יוכלו לדרוש מהמפעיל הכלכלי, על בסיס תכנית הפיקוח, להודיע מבעוד מועד (Pre notification) על הגעתם של משלוחים הנכנסים לשוק האירופי באריזות עץ. כמו כן, הרגולציה מונה את הצעדים שהרשויות יוכלו לנקוט במידה וימצאו ממצאים למזיקים בבדיקות אריזות העץ.

 

עבור מוצרים אשר יהיה חשש כי העץ נגוע או לא עבר טיפול כנדרש, המוצרים יעוכבו במכס עד 3 ימים ובאם יימצא כי העץ לא טופל כראוי (על פי הנוהל הבין-לאומי להגנת הצומח מספר ISPM15 העץ לא יאושר לכניסה לאיחוד האירופי ויצטרך לעבור תהליך של החזרה, השמדה או טיפול. במקרים הנ״ל, המשלוח יצטרך לעבור פריקה והעברה לאריזות מתאימות.

 

על מנת למנוע עיכובים והוצאות כלכליות מיוצרות בנמלי הכניסה לאיחוד האירופי, על יצואנים ישראלים המשווקים סחורה לאיחוד האירופי באריזות עץ לדאוג כי במידה והמארזים טרם טופלו, הנ״ל יעברו טיפול ויסומנו כראוי, כנדרש בנוהל הבינ״ל ISPM15. החקיקה אמורה להיכנס לתוקפה ב-14 לדצמבר 2019.